Bonaire

De vraag die Bonaire bezighoudt: Wie speelde voor Sinterklaas?

Kralendijk – De vraag die velen op Bonaire bezighoudt: wat is er tussen 14 september en 3 oktober gebeurd waardoor de jaarlijkse fractievergoeding zonder debat door de Eilandsraad van 315.000 dollar naar 795.600 dollar is verhoogd?

Waarnemend eilandgriffier Arjen de Wolff moet het weten, maar hij verblijft momenteel in Europees Nederland. Intussen is op Bonaire het politieke zwartepieten begonnen. Het kamp van de huidige coalitie wijst erop dat de desbetreffende verordening is vastgesteld toen het Bestuurscollege uit UPB en MPB bestond. Pas enkele weken later nam de PDB met steun van Daisy Coffie en Cyrill Vrolijk de macht over. Alleen: dat doet er niet toe. De verordening is namelijk niet van het Bestuurscollege afkomstig, maar van de eilandgriffier. En het zijn alle eilandsraadsleden die ‘zonder beraadslaging’ (dus stilzwijgend) hebben ingestemd.

Aan de hand van de op de website van de Eilandsraad openbaar gemaakte documenten valt niet te achterhalen hoe de plotselinge verhoging van de fractievergoeding tot stand is gekomen. Het is daardoor gissen wie het initiatief heeft genomen. Ook is onduidelijk of commissievoorzitter Coffie betrokken is geweest bij het aanpassen van de verordening door de eilandgriffier.

Een andere prangende vraag die de griffie vooralsnog onbeantwoord laat: zijn de leden van de Eilandsraad op de hoogte gebracht dat de verordening zoals die op 14 september op de agenda van de commissie Huishoudelijke Aangelegenheden anders is dan de versie die in besluitvormende Eilandsraad van 3 oktober voorlag. In het dossier – voor zo ver openbaar – is geen aanwijzing te vinden die op enige communicatie daarover wijst.

Alles duidt erop dat het niet de bedoeling was dat er in het openbaar over bedragen zou worden gesproken. Waar in de conceptverordening nog wel bedragen werden genoemd, vermeldt de vastgestelde versie alleen een percentage. De fracties kregen pas later via een ongedateerd memo door de interim-griffier voorgerekend waar de fracties in dollars recht op hebben: 88.400 dollar per zetel.

Intussen probeert huidig gedeputeerde Clark Abraham, wiens partij PDB 265.200 dollar aan fractievergoeding casht, verwarring te zaaien. Hij wijst via sociale media mensen die kritische vragen stellen er op belerende toon op dat “vergoedingen en bezoldiging Politieke Gezagsdragers BES door de Minister worden bepaald, niet door Raad noch college”. Abraham lijkt zich bewust te vergissen. De door hem bedoelde wet heeft namelijk helemaal niets uit te staan met de fractievergoeding. De PDB-leider die bekend staat als een dossiervreter weet dat maar al te goed: hij stemde zelf op 3 oktober – toen hij nog oppositieleider was – voor het met een half miljoen dollar verhogen van de pot voor fracties.

Vragen die DossierKoninkrijksrelaties aan de eilandgriffie heeft voorgelegd:

1)        Wie heeft het initiatief genomen om de wijziging aan te brengen?

2)        Klopt het dat de interim-griffier de wijziging heeft aangebracht?

3)        Klopt het dat dit in overleg met de commissievoorzitter is gebeurd?

4)        Op welke wijze zijn de leden van de Eilandsraad geïnformeerd over de wijziging?

Lees ook: Eilandsraad doet zichzelf stilletjes half miljoen cadeau

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.