Bonaire

COLUMN – Corrupte rechters

In het geweld van sociale media waar iedereen dankzij gebrek aan toezicht ongehinderd de onderbuik kan laten leeglopen, is de aloude ingezonden brief een beetje in ongerede geraakt. Ook al omdat redacties van respectabele media wél enkele basale fatsoensregels hanteren: geen niet onderbouwde beschuldigingen, geen beledigingen, al helemaal geen laster en altijd met vermelding van de naam van de inzender, tenzij er bij uitzondering (voor iedereen begrijpelijke) redenen zijn de briefschrijver te beschermen. Media in de Caribische delen van het Koninkrijk gaan daar, zoals met wel meer journalistieke grondbeginselen, wat losjes mee om. Dat is een understatement, bewees de Curaçaose krant Amigoe met de publicatie van een opmerkelijke ingezonden brief met de titel “Corruptie in de rechtspraak”.

“Het is bij velen bekend, inclusief premiers en parlementsleden in de Nederlandse Antillen dat bepaalde rechters afhankelijk zijn van achterdeurbetalingen. Corrupte rechters die naar de eilanden worden gestuurd vanuit Nederland om de inwoners te misbruiken”, stelt de briefschrijver zonder zich met naam bekend te maken. Hij bevindt zich in illuster gezelschap: voor corruptie, fraude en witwassen veroordeelde of verdachte politici als Benny Sevinger, Otmar Oduber en Gerrit Schotte delen zijn mening dat Nederlandse aanklagers en rechters corrupt zijn, zo stelt hij.

Twee bij het Gemeenschappelijk Hof werkzame rechters worden zelfs bij naam genoemd. “Rechter Van de Leur verklaarde tijdens een rechtszitting dat hij een zwarte man geen rechten zal geven.” En vicepresident van het Hof Keltjens is ook al “aangetast”, lezen we. De misstanden beperken zich kennelijk niet tot de “Nederlandse Antillen”, getuige de constatering dat Geert Wilders en Dési Bouterse eveneens “wreed zijn behandeld door het corrupte systeem.”

De briefschrijver kondigt aan op 27 januari een persconferentie te geven “om licht te werpen op alle corruptie en misstanden.” Je zou denken dat de bovenstaande ‘onthullingen’ voor de lokale media aanleiding zijn hun beste onderzoeksjournalisten aan het werk te zetten. Want dat het naast een legertje graaiende politici ook nog wemelt van de corrupte rechters op de eilanden, is weer eens wat anders dan de pagina’s klakkeloos vol te kwakken met persberichten van de afdeling Propaganda van regeringen.

Ook al is de Amigoe al langer niet meer serieus te nemen, de bewuste brief had natuurlijk nooit geplaatst mogen worden, maar het aanbod van goedkope vulling was te verleidelijk. Hoofdredacteur Norman E. Serphos doet er – wat journalisten vaak anderen kwalijk nemen – het zwijgen toe als hem gevraagd wordt naar de overwegingen het smaadschrift te publiceren. De kwestie kan overigens voor de betrokkenen nog een dik verdiend staartje krijgen: het verspreiden van laster is immers strafbaar. Dat geldt zowel voor de schrijver als degene die tegen beter weten in gretig meewerkt aan de verspreiding ervan. Navraag bij persrechter Sigmar Carmelia leert dat het Hof zich erover beraadt “wat de juiste stappen zijn.”

Dat de schrijver zijn identiteit verborgen probeert te houden, hoeft geen beletsel te zijn hem op te sporen. Een aanwijzing zou het begin van de ingezonden brief kunnen zijn dat “Massimo Consultant & Financial Services NV een adviesbureau is dat mensen vertegenwoordigt die onrechtvaardigheid ervaren op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.” Het bureau is gevestigd aan de J.G. Emanstraat 29 in Oranjestad. De website is uit de lucht en op de facebookpagina zijn alleen modefoto’s gepost. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt twee bestuurders: Shirley Ann Hazel en Edwardo Alexandro Antonio Mathew.

Verder speuren op het internet lijkt te bevestigen dat die laatste de briefschrijver is, want zelfbenoemd slachtoffer van de rechtspraak. In 2017/2018 zat hij op Aruba in de gevangenis, of zoals hij het destijds zelf omschreef: “Mijn lichaam wordt tegen mijn wil bewaard.” Vanachter de tralies voerde hij rechtszaken tegen het Openbaar Ministerie waarbij hij de onmiddellijke vrijlating van zijn lichaam eiste. Kennelijk is hem opnieuw groot onrecht aangedaan om vijf jaar later zijn strijd tegen de magistratuur te hervatten.

Wie weet kan hij rekenen op hulp uit Nederland. Daar is lotgenoot Wilders immers op weg minister-president te worden en die heeft de Hoge Raad al eens voor “een corrupte bende” uitgemaakt.

Ps. Uiteraard heeft Kadushi de heer Mathew benaderd, maar die heeft niet gereageerd.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.