Bonaire

Consensus-rijkswet voor bescherming persoonsgegevens in hele Koninkrijk

Den Haag – De Nederlandse regering wil dat de bescherming van persoonsgegevens in het gehele Koninkrijk wordt geborgd. Daartoe is, met instemming van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, een consensus-rijkswet in voorbereiding.

Het voor Europees Nederland geldende EU-gegevensbeschermingsrecht is niet van toepassing in de Caribische delen van het Koninkrijk, ook niet op de BES-eilanden. “De regering zet daarom stappen om het niveau van gegevensbescherming in deze delen van het Koninkrijk meer in lijn te brengen met dat van Nederland”, staat te lezen in de besluitenlijst van de vandaag gehouden Ministerraad.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.