Landsverordening Aruba financieel toezicht naar Staten gestuurd

Oranjestad – Het kabinet Wever-Croes heeft de ontwerp-Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) vandaag ter vaststelling naar de Staten gestuurd. Na moeizame onderhandelingen bereikte Aruba vorige week een akkoord met Nederland over de inhoud.

Een nieuwe LAft is nodig omdat de huidige op 1 januari afloopt en bovendien onvoldoende ‘waterdicht’ is. De verordening vormt de basis voor onafhankelijk toezicht op Aruba’s begrotingsbeleid door het College financieel toezicht. Over de nieuwe regeling is lang gesteggeld. Zo verzette het kabinet Wever-Croes zich tegen het opnemen van de norm dat het land jaarlijks 1% overschot moet realiseren. Een andere Nederlandse eis is dat de personeelslasten worden teruggedrongen.

Nederland wil ook nog een rijkswet met Aruba aangaan om het financieel toezicht zodanig te verankeren dat de begrotingsnormen niet eenzijdig door de Staten kunnen worden gewijzigd. Vooralsnog weigert de Arubaanse regering mee te werken aan een rijkswet.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.