Sint Maarten

COLUMN – Bericht uit Sint Maarten

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Sint Maarten.

Ik ben Voltaire niet

Door Terrance Rey

Voltaire was een prominente Franse schrijver en filosoof die in de tijd van de Verlichting leefde van 1694 tot 1778. Zijn echte naam was François-Marie Arouet. Mijn volledige naam is Atwell Terrance Rey, maar iedereen kent me als Terrance Rey. Mijn alterego is Atwell Rey. Maar deze kant van mijn persoonlijkheid is alleen bij mijn familie bekend.

Voltaire stond bekend om zijn scherpzinnigheid, kritiek op religieuze intolerantie en pleidooi voor vrijheid van denken. Hij schreef uitvoerig in verschillende genres, waaronder toneelstukken, poëzie, romans, essays en filosofische werken. Voltaire engageerde zich vaak in sociale en politieke commentaren, waarbij hij autoriteit uitdaagde en rede promootte. Hij was een fervent voorstander van religieuze tolerantie en scheiding van kerk en staat.

Ik, daarentegen, heb slechts één boek gepubliceerd onder de titel Cusha Columns waarin ik hooguit met een zachte benadering probeerde uit te leggen wat Sint Maarten voor mij betekent middels een scala aan onderwerpen die nimmer voor beroering onder de heersende politieke klasse heeft gezorgd. Laat staan dat ik voor de rechter ben gedaagd of tot persona non grata verklaard, zoals onlangs de Congolese provocateur is overkomen die een hetze en een zeer grievende en smadelijke lastercampagne voert tegen onze minister-president en enkele ministers in haar kabinet. De rechter vond dat hij ver over de scheef ging met zijn persoonlijke aantijgingen. En terecht!

Over scheiding van kerk en staat gesproken, ik heb het zelfs gedurfd bij de Statenverkiezing in 2020 op de kandidatenlijst van de christelijke partij SMCP te staan. Zoals de titel van de column luidt, ik ben Voltaire niet.

Ondanks zijn invloed en roem werd Voltaire af en toe verbannen vanwege zijn controversiële geschriften. Toen mij gevraagd werd mijn mening publiekelijk via een editorial te geven over een door de overheid verboden protestmars van Palestijnen die op Sint Maarten wonen en hun ongenoegen over het optreden van Israël in de Gazastrook met toespraken voor het gouvernementsgebouw wilden kenbaar maken, koos ik – door een uitspraak van Voltaire op zijn doodsbed te parafraseren – op mijn leeftijd geen nieuwe vijanden te maken. Ik heb bijna de helft van mijn leven vreedzaam en in harmonie met alle 120+ culturen hier op Sint Maarten geleefd. Zo wil ik het houden.

Zo ook mijn relatie met Nederland en Nederlanders. Ik heb 19 jaar in Nederland gewoond, gestudeerd en gewerkt. Ik beheers de taal vloeiend in woord en schrift. Mensen geloven mij niet wanneer ik zeg dat ik in Nederland nooit discriminatie heb meegemaakt. En ik kende zelfs professor Pim Fortuyn. Hij was een boeiende man om mee te praten. Ik kwam hem wel eens in Rotterdamse cafés tegen. Antilliaanse vrienden zeiden altijd dat ik ‘makambia’ ben, meaning: ik was zo ingeburgerd in Nederland dat ik de intolerantie voor buitenlanders niet opmerkte. Ik ben iemand die altijd open staat voor dialoog, duidelijke taal spreken en zeggen waar het op staat.

Alhoewel ik voorstander ben van vrijheid van denken en spreken, mijn satirische stukken op StMaartenNews.com en in mijn Cusha-boek zullen nooit persoonlijk en onnodig grievend zijn. Die zullen ook niet het niveau van Voltaire’s bekendste werk ‘Candide’, een satirische novelle, bereiken. Ik hou wel van ‘candid’ schrijven en maak ook wel eens radicale uitspraken, maar niet tot het punt dat het me 5000 dollar per dag gaat kosten. En als de intolerantie voor buitenlanders binnen het Koninkrijk door de opkomst van Geert Wilders PVV onhoudbaar wordt, kunnen wij met z’n allen naar Congo emigreren. Maar: mij hoeven ze niet te verbannen, want ik ben geen Voltaire.

NASCHRIFT

Over verbannen gesproken: dit is voorlopig de laatste bijdrage van Terrance Rey. Hij is ingegaan op de uitnodiging van National Alliance bij de Statenverkiezing van 11 januari plek 21 op de kandidatenlijst van de regeringspartij in te nemen. Hoewel er geen enkele reden is te twijfelen aan zijn onafhankelijkheid als columnist, wil de redactie elke schijn vermijden. Het is heel goed mogelijk dat Rey na de verkiezing de columnistendraad weer oppakt, maar dat hangt uiteraard af van de uitslag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.