Bonaire

Fotograaf: (Foto: Nico van Ven)

Wel akkoord met Aruba over LAft, nog niet over Rijkswet

Den Haag – Nederland heeft zijn fiat gegeven aan de ontwerp-Landsverordening Aruba financieel toezicht. Dat gebeurde nadat het kabinet Wever-Croes het concept nog op 3 onderdelen heeft aangepast, zo meldde staatssecretaris Van Huffelen na afloop van de Rijksministerraad.

De nieuwe LAft is nodig omdat het protocol waarin afspraken zijn gemaakt over de begrotingsnormen en het toezicht daarop door het College financieel toezicht op 1 januari afloopt. De landen zijn het nog niet eens over de invoering van een rijkswet financieel toezicht. Nederland hecht daar aan omdat een landsverordening eenzijdig door de Staten kan worden gewijzigd.

Verwijten

De gesprekken over de rijkswet worden voortgezet ondanks de verwijten van Aruba aan Van Huffelen zich koloniaal op te stellen. De boosheid richt zich op de hoge rente die Nederland heft over de coronalening zolang het kabinet Wever-Croes niet meewerkt aan de totstandkoming van de rijkswet. “Het zijn geen prettige uitspraken. Er is ook geen sprake van strafrente. Ik maak bezwaar tegen dat woord. Maar we praten gewoon door in het belang van de inwoners van Aruba”, aldus de bewindsvrouw.

Van Huffelen wijst erop dat minister-president Wever-Croes er eerder mee heeft ingestemd het financieel toezicht in een rijkswet te regelen. Zodra Aruba zijn verzet opgeeft, wordt de rente over de coronalening verlaagd van nu 6,9% naar 5,1%. Op het moment dat de rijkswet ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zakt de rente naar 3,2%. Hoewel de onderhandelingen worden voortgezet, zijn er geen signalen dat de landen elkaar naderen. “Er is veel discussie”, aldus de staatssecretaris.

ENNIA

De bewindsvrouw ging ook in op de situatie rond het bijna lege pensioenfonds van ENNIA. De oplossing waaraan de Curaçaose regering de voorkeur geeft, laat nog op zich wachten. Mocht alsnog de door het Kabinet Pisas afgewezen financiële bijdrage van Nederland nodig zijn, valt daarover met Den Haag te praten, zei de staatssecretaris vandaag.

Kritiek Ombudsman

Verbaasd toonde Van Huffelen zich over het donderdag verschenen rapport van Nationaal ombudsman Van Zutphen en kinderombudsvrouw Kalverboer dat de regering onvoldoende doet om de armoede in Caribisch Nederland aan te pakken. “Als ze hun rapport twee maanden geleden hadden uitgebracht, had ik het nog begrepen. Maar inmiddels hebben wij alles gedaan waar de Commissie Thodé om heeft gevraagd. Ik ga daarom maar eens met ze praten om te horen wat ze dan nog missen.”

Zorgelijk

Van Huffelen reageerde ook nog op de enorme verkiezingswinst van de PVV. “Ik vind het heel zorgelijk dat een partij die geen warm hart heeft voor de eilanden de grootste is geworden en zelfs op Bonaire veel stemmen (417 = 12%; red) heeft gekregen. Een nieuwe regering kan niet zomaar bestaande afspraken veranderen, maar wel nieuwe afspraken willen. De formatie kan wel eens lang gaan duren dus ik wil de komende tijd nog zo veel mogelijk mooie dingen met de eilanden realiseren.”

Pisas bij klimaattop

Tenslotte meldde Van Huffelen dat premier Pisas deel uitmaakt van de Koninkrijksdelegatie die van 30 november tot 12 december deelneemt aan de klimaattop COP in Dubai.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.