Drs. Andy Lee.

Andy Lee staatsraad voor Aruba

Den Haag – Drs. Andy Lee wordt staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba. De Rijksministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht op voorstel van minister-president Wever-Croes van Aruba in nauw overleg met de Raad van State. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Lee volgt mr. Mildred Schwengle op. Hij is geboren op Aruba en directeur en eigenaar van Lee Advisory Training and Real estate. Eerder was hij onder meer hoofd van de afdeling Onderzoek van de Centrale Bank van Aruba, raadsadviseur voor de Arubaanse minister van Algemene Zaken en gevolmachtigd minister van Aruba in Washington.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de drie extra leden die aangewezen zijn door de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.