Minister Hanke Bruins Slot. (Foto Martijn Beekman).

Papiaments komt in Europees Handvest regionale talen

Den Haag – Het Papiaments wordt ten behoeve van Bonaire in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden opgenomen. Vandaag heeft minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot de Tweede Kamer om stilzwijgende instemming gevraagd. De erkenning blijft niet beperkt tot Bonaire, maar geldt ook voor Euriopees Nederland.

De minister verwijst naar een eerder Bestuursakkoord met Bonaire: “In deze afspraak is opgenomen dat het Papiaments op Bonaire onder toenemende druk staat van andere talen en dat dit op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. Een erkenning verstevigt de positie en status van de taal. Dit is van belang voor het voortbestaan van de taal in de toekomst. Door het Handvest toe te passen op het Papiaments wordt de waarde van de taal voor de identiteit en culturele beleving van de sprekers van de taal erkend.”

De erkenning geldt niet voor Curaçao en Aruba omdat deze landen daar niet om hebben verzocht.

Lees HIER de toelichtende nota

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.