Bonaire

Verbetering IT-beheer RCN loopt uit planning

Den Haag – Het is de Rijksdienst Caribisch Nederland nog niet gelukt het IT-beheer op orde te krijgen, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister van BZK Hugo de Jonge.

Een jaar geleden meldde zijn voorganger Hanke Bruins Slot aan de Kamer dat het al jaren lopende verbetertraject medio september van dit jaar afgerond zou zijn. Die planning is niet gehaald. De Jonge schrijft nu dat de RCN-afdeling Shared Service Organisatie (SSO) “voornemens is” de verbetermaatregelen in 2023 af te ronden. Maar voegt hij er onmiddellijk aan toe: Personeelsverloop in het management en mogelijke veranderingen in de wensen van afnemers vormen risico’s.

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het IT-beheer bij RCN vanwege onvoldoende beveiliging al jaren als een “onvolkomendheid”. Inmiddels staat de “achterdeur” van het IT-systeem niet meer wagenwijd open.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.