Sint Maarten

Regering Sint Maarten verbiedt pro-Palestijnse demonstratie

Philipsburg – Een voor zondag aangekondigde pro-Palestijnse demonstratie is door de Sint Maartense regering verboden. “Hoewel het recht om te protesteren en zichzelf uit te drukken, verankerd is in onze grondwet als een fundamenteel mensenrecht, heeft de regering ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit recht de rechten van anderen niet schendt”, aldus een zojuist door de regering gepubliceerde verklaring.

“De regering heeft kennis genomen van verontrustende propaganda op sociale media met betrekking tot de mars op 19 november. De verwachte onrust, evenals het directe en ernstige risico voor de openbare orde dat deze mars zou kunnen veroorzaken in de gemeenschap van Sint Maarten, baart de regering grote zorgen. De mogelijkheid om beperkingen op de demonstratie op te leggen is uitgebreid besproken. Geconcludeerd is echter dat deze beperkingen de verwachte onrust en het directe en ernstige risico voor de openbare orde onvoldoende zouden wegnemen. De Veiligheidsdienst Sint Maarten en het Korps Politie Sint Maarten zijn geraadpleegd over deze kwestie. Na zorgvuldige overweging heeft de regering besloten de mars voor Palestina te verbieden.​”

De Landsverordening Openbare Manifestaties geeft de minister van Justitie de bevoegdheid om een demonstratie te verbieden “ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en om wanorde te voorkomen.” In de verklaring betuigt het kabinet Jacobs zijn “oprechte medeleven aan zowel het Palestijnse als het Israëlische volk en de diaspora, die getroffen zijn door het conflict.”

Op Curaçao is woensdag een pro-Palestijnse demonstratie met zo’n 50 deelnemers rustig verlopen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.