Onbedoeld vurig slot viering Statia Day

Sint Eustatius – De viering van Statia Day heeft vrijdagmorgen vroeg een onbedoeld spectaculair einde gekregen: vuurwerk zette de ‘matten’ die de klif moeten stabiliseren in brand. Daarvoor is kennelijk brandbaar materiaal gebruikt.

Tientallen vierkante meters van de nog maar net aangebrachte beveiliging gingen in rook op. De brand deed zich voor in de zone waar de werkzaamheden zijn begonnen, ter hoogte van het Orange Bay Hotel. Dit deel had begin december gereed moeten zijn. Of het vuur is veroorzaakt door de vuurwerkshow bij het boven de klif gelegen Fort Oranje is onduidelijk. Hoe groot de financiële schade is, is onbekend.

Voor het gehele project heeft Nederland eerder dit jaar 19 miljoen euro uitgetrokken. Dat gebeurde nadat ‘Den Haag’ meerdere gerechtelijke vonnissen over het gevaar van de instabiliteit van de door erosie ondermijnde klif had genegeerd, een dwangsom kreeg opgelegd als niet meteen een einde aan de gevaarlijke situatie zou worden gemaakt.

Nieuw (bizar) hoofdstuk ‘klif-gate’

Anderhalf jaar en twee rechtszaken verder heeft het openbaar lichaam in het kader van de Wet openbaar bestuur BES documenten vrijgegeven die betrekking hebben het veilig maken van de klif. Maar opgevraagde notulen en gespreksverslagen ontbreken.

In mei 2022 diende het bedrijf Eco Statia (waaronder het Orange Bay-hotel valt) een zogeheten Wob-verzoek in om te weten te komen of en zoja welke maatregelen het OLE zou treffen om de klif veiliger te maken. Het verzoek werd afgewezen, maar beroep werd aangetekend. Een jaar later gelastte de rechtbank het OLE de gevraagde documenten binnen 4 weken openbaar te maken. Omdat aan dit vonnis geen uitvoering werd gegeven stapte Eco Statia in juli opnieuw naar de rechter. Op 27 oktober gaf die het OLE de opdracht binnen 3 weken op het Wob-verzoek te reageren.

Op 15 november liet regeringscommissaris Francis weten het verzoek te honoreren. Maar over de notulen en verslagen van gesprekken binnen het openbaar lichaam schrijft ze: “Gebleken is dat die niet bestaan. Klaarblijkelijk zijn er geen notulen en gespreksverslagen opgemaakt. Aan dit verzoeken kunnen wij eenvoudigweg niet tegemoetkomen vanwege het simpele feit dat die niet bestaan.”

Het enige document dat wel openbaar is gemaakt, is een deelofferte van AcrobatX, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. De bedragen zijn weggelakt. De mededeling dat het deel boven het Orange Bay hotel op 3 december gereed zal zijn, is door de brand achterhaald.

Lees HIER de brief van het OLE aan Eco Statia

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.