Ondertekening Letter of Intent voor betaalbaar wonen op Saba

Saba – Het bestuurscollege van Saba en Alexandra van Huffelen, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, hebben vandaag hun handtekening gezet onder een Letter of Intent om circa 50 betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren tot en met 2030 en tevens zelfbouw beter betaalbaar te maken.

Het kabinet wil de levensstandaard verbeteren en armoede bestrijden in Caribisch Nederland, ook met behulp van maatregelen op het terrein van wonen. Daarom wordt de komende jaren gebouwd aan betaalbare koop- en huurwoningen op Saba, zodat mensen met een bescheiden inkomen een woning kunnen krijgen die beter past bij dat inkomen.

Samen bouwen

Het openbaar Lichaam Saba (OLS) zorgt voor de bouwlocaties voor de nieuwe woningen. De staatssecretaris en het OLS willen samen uiterlijk in 2030 circa 50 betaalbare koop- en huurwoningen hebben gerealiseerd. Wooncorporatie Bazalt Wonen, al jaren actief op Saba, bouwt een deel van de woningen als sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Bazalt Wonen zorgt er met de verhuurdersubsidie (VHS) voor dat de eigen bijdrage aan huur voor de toekomstige huurders met een laag inkomen betaalbaar blijft.

Puntenstelsel

Voor huurders moet wonen beter betaalbaar worden. Voor de sociale huursector komt er een puntensysteem met maximale huurprijzen. Het aantal punten dat een woning krijgt, hangt af van bijvoorbeeld de hoeveelheid kamers, woonoppervlak en buitenruimte. Bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Zo gaan huurders een huur betalen die past bij de woning die ze huren. Een eilandverordening moet dit vóór 2025 gaan regelen.

Ondersteuning zelfbouw

Saba heeft een sterke traditie van het bouwen van een eigen woning. De voorbereidende bouwwerkzaamheden, waaronder graafwerk, aanleg cisterne, septic tank en fundering, zijn zeer kostbaar. Meestal kunnen die kosten niet in de hypotheek meegenomen worden. Om de betaalbaarheid van het zelf bouwen van een woning te verbeteren, komt er een eilandelijke regeling voor de financiering van bijvoorbeeld de cisterne, de septic tank en/of de fundering.

Leefbare wijk

De Letter of Intent maakt onderdeel uit van de uitvoering van de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd. Doel is om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen. Daarom wordt er ook ingezet op betere huurcompensatie, komt er een huurcommissie op Saba en meer financieringsmogelijkheden voor kopers die de financiering van hun koopwoning net niet rond krijgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.