Bonaire

Sluiten drugspanden in Caribisch Nederland met waarborgen omgeven

Den Haag – Het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES is klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. In de nieuwe situatie krijgen de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de bevoegdheid drugspanden te sluiten.

Minister van Justitie en Veiligheid heeft die bevoegdheid naar aanleiding van kritiek van de Raad van State van meer waarborgen voorzien omdat “met de voorgestelde bevoegdheid diep wordt ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer, zoals beschermd in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en het eigendomsrecht, zoals vastgelegd in het Eerste Protocol bij het EVRM”.

Lees HIER de achterliggende documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.