Curacao

Minister Silvania zet Algemeen Pensioenfonds Curaçao onder druk

Willemstad – Minister van Financiën Javier Silvania zet het Algemeen Pensioenfonds Curaçao onder druk om – in strijd met de wet – de pensioenen te indexeren. De bewindsman heeft de directie 7 dagen de tijd gegeven daartoe te besluiten of met een alternatief te komen.

Silvania stelt in zijn brief dat de “overheid er alles aan doet om de bevolking en vooral minderbedeelden te beschermen tegen de effecten van een aanhoudend hoge inflatie en dalende koopkracht.” De minister wijst erop dat het Kabinet Pisas het goede voorbeeld heeft gegeven door de lonen van ambtenaren en onderwijzend personeel met terugwerkende kracht over 2019 en 2020 te indexeren. Daarvoor is 46 miljoen gulden uitgetrokken.

“Een relatief grote groep pensionado’s valt echter buiten de boot”, aldus Silvania die APC vraagt de pensioenen in lijn met de inflatie te verhogen. Hij geeft er blijk van zich te realiseren dat de dekkingsgraad met 103,7% te laag is. De wet staat geen indexering toe als de dekkingsgraad lager is dan 105%. Mocht de leiding van het pensioenfonds zich aan de wet willen houden, dan verwacht de minister een alternatief voorstel “waaronder uitbetaling van een eenmalig bedrag.”

Sillvania noemt het zelf een “vriendelijk verzoek”, maar stelt de directie wel een ultimatum: “Ik verneem graag uiterlijk 15 november van u of indexering van de pensioenen mogelijk is en/of welk alternatief door het APC kan worden uitgevoerd.” Het fonds beheert de pensioenen van zo’n 22.400 overheidsdienaren van wie er 10.800 gepensioneerd zijn. Het fonds staat er door slechte beleggingsresultaten niet florissant voor. Uit het jaarverslag blijkt dat de dekkingsgraad in één jaar tijd is gedaald van 111,5% naar 103,7%.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.