Bonaire

Kabinet besluit tot betere bescherming tegen discriminatie op de BES

Den Haag – De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat gelijke behandelingswetten voortaan ook van toepassing moeten worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dit betekent dat inwoners van Caribisch Nederland, die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, seksuele gerichtheid, etc.) ook een beroep kunnen doen op deze wet. Ook kunnen ze een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies vragen. Tot slot kunnen ze naar het College voor de rechten van de mens stappen voor een oordeel in hun zaak.

Minister De Jonge: “Hoog tijd dat we deze stap gaan zetten. Gelijke behandeling is een grondrecht. Het staat in artikel 1 van onze Grondwet. Dus het is goed en logisch dat die gelijke behandelingswetten, die een uitwerking daarvan zijn, voor heel Nederland gaan gelden.”

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering): “Eerder hebben we een grondige verkenning laten uitvoeren waaruit naar voren kwam dat er op de eilanden brede steun is voor deze stap. De bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben toen bij mij aangedrongen op spoedige invoering en uitvoering van de gelijke behandelingswetten. Dat gaan we nu doen.”

Burgers en bedrijven hebben hun mening over het voorstel kunnen geven via internetconsulatie. De input is verwerkt in een nieuwe versie van het wetsvoorstel, die het kabinet nu aanhangig zal maken bij de Raad van State en die vervolgens naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. De planning is dat het wetsvoorstel in 2025 in werking treedt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.