Regering Aruba verhult homofobie achter juridische argumenten

Oranjestad – De regering van Aruba blijft haar homofobe beleid verhullen achter formeel juridische argumenten. Dat wordt nog eens bevestigd in een persbericht dat het kabinet Wever-Croes aan de vooravond van de behandeling van het cassatieberoep morgen door de Hoge Raad heeft uitgestuurd.

De regering verwijt het Hof op de stoel van de wetgever te zijn gaan zitten door te oordelen dat het van het huwelijk uitsluiten van paren van gelijk geslacht in strijd is met Aruba’s eigen verbod op discriminatie. “De beslissing om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht is voorbehouden aan de wetgever van Aruba, dat wil zeggen de regering en de Staten gezamenlijk”, aldus het kabinet Wever-Croes.

Homostellen op Aruba, maar ook op Curaçao, ondervinden er in de dagelijkse praktijk hinder van dat zij geen beroep kunnen doen op rechten die voor gehuwden vanzelfsprekend zijn. Zo is het aangaan van een huurovereenkomst of een verzekering een stuk lastiger.

Persbericht regering Aruba

Op 10 november aanstaande vindt het mondeling pleidooi bij de Hoge Raad der Nederlanden plaats naar aanleiding van het cassatieberoep dat het Land Aruba heeft ingesteld tegen het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 6 december 2022. In dat vonnis stelde het Gemeenschappelijk Hof vast dat in de wetgeving van Aruba het huwelijk gereserveerd is voor personen van verschillend geslacht. Volgens het Gemeenschappelijk Hof volgt enerzijds uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat dit geen schending is van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM ), maar anderzijds ook dat dit wel in strijd is met het algemene verbod op discriminatie uit de Staatsregeling van Aruba. Op basis hiervan komt het Hof tot de formulering van een zodanige wijziging in de wetgeving dat in Aruba een huwelijk niet alleen kan worden aangegaan door twee personen van verschillend geslacht maar ook door twee personen van gelijk geslacht.

De regering van Aruba is van oordeel dat dit vonnis niet verenigbaar is met het staatsrechtelijk beginsel van de scheiding der machten, omdat het hof in feite op de stoel van de wetgever is gaan zitten. De beslissing om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht is voorbehouden aan de wetgever van Aruba, dat wil zeggen de regering en de Staten gezamenlijk. De regering is van oordeel dat de toetsing door de rechter aan het discriminatieverbod van de Staatsregeling van Aruba niet zover kan gaan, dat hij kan beslissen hoe bepaalde delen van het Burgerlijk Wetboek van Aruba ingevuld en toegepast moeten worden. Bovendien meent de regering dat het Hof de benodigde ingreep in de Arubaanse wetgeving zwaar heeft onderschat door te menen dat slechts enkele bepalingen van het BWA correctie behoeven. Een volwaardige openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht vergt een veel meer omvattende wetstechnische operatie, waarbij behalve de door het Hof genoemde artikelen van het BWA ook een aanpassing van andere delen van het BWA en verschillende landsverordeningen en uitvoeringsregelingen nodig is. Zonder wettelijke grondslag is een dergelijke aanpassing niet mogelijk.

Livestream

De mondelinge behandeling van het cassatieberoep van zowel Aruba als Curaçao wordt vrijdag vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd gelivestreamd via de website van de Hoge Raad.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.