Bonaire

Caribisch Nederland goed voor een voetnoot

Den Haag – Vandaag stuurde minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers naar aanleiding van het ‘Tussenrapport Kennisprogramma Zeespiegelstijging’ de geruststellende boodschap naar de Tweede Kamer dat Nederland voorlopig veilig is voor stijgende zee, zelfs als de stijging na 2100 3 meter bedraagt.

“De zeespiegel stijgt en gaat in de toekomst nog sneller stijgen. Tegelijkertijd ligt ons hele Koninkrijk aan zee. Dat maakt het voor mij cruciaal om boven op de laatste kennis te zitten. Nederland loopt daarin nu voorop, want met onze modellen kunnen we kijken naar de gevolgen van meerdere meters zeespiegelstijging. Met die kennis houd ik continu vinger aan de pols, om wanneer dat nodig is de maatregelen te nemen die ons land veilig houden”, aldus Harbers.

In het tussenrapport is te lezen wat Nederland moet doen om droge voeten te houden, althans het Europese deel van het land. Tot voor kort had ‘Den Haag’ weinig aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor Caribisch Nederland. Pas nadat Greenpeace aankondigde de Staat voor de rechter te dagen kwam er beweging. Dat neemt niet weg dat de eilanden op achterstand staan en dus ook niet worden meegenomen in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.  

De BES-eilanden moeten het daarom doen met een voetnoot: “Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging focust op Europees Nederland. Voor Caribisch Nederland – de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba – wordt per eiland gewerkt aan een klimaatplan. Deze plannen, die naar verwachting eind 2024 worden opgeleverd, zullen de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk in beeld brengen en een aanpak formuleren die aansluit op de lokale context.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.