Curacao Aruba Sint Maarten

Uitvoering Landspakketten verloopt stroperig, vooral op Curaçao

Den Haag – Uit de vandaag naar de Tweede Kamer en de Staten gestuurde uitvoeringsrapportages blijkt dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de uitvoering van de landspakketten op veel onderdelen achterlopen op de planning.

Waar Sint Maarten 1 rode vlag krijgt en Aruba 2 (waarvan bij 1 de oorzaak in Den Haag ligt) scoort Curaçao maar liefst 10 keer rood plus een aanzienlijke hoeveelheid oranje. Een rode vlag betekent “een groot risico dat de realisatie van de doelstelling van deze en mogelijk andere maatregelen in gevaar komt.”

In haar aanbiedingsbrief bekijkt staatssecretaris Van Huffelen het van de zonnige kant: de vertragingen zijn in haar ogen “noodzakelijk” voor een “zorgvuldig, participatief en duurzaam proces.”

Aanbiedingsbrief Van Huffelen

Onlangs zijn de uitvoeringsrapportages Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het derde kwartaal van 2023 door zowel respectievelijk de minister-president van Aruba, mevrouw Wever-Croes, de minister-president van Curaçao, de heer Pisas, en de minister-president van Sint Maarten, mevrouw Jacobs, als mijzelf vastgesteld en ondertekend.

Zoals gebruikelijk beschrijven de uitvoeringsrapportages op gedetailleerde wijze de voortgang op activiteitniveau over een periode van drie maanden.

Terugblikkend op een langere periode zie ik dat voor de meeste thema’s de ontwerpfase van de hervormingstrajecten tijd heeft gekost, maar noodzakelijk is geweest voor een zorgvuldig, participatief en duurzaam proces, afgestemd op de capaciteit en context van de Landen. Nu de basis grotendeels is gelegd, kijk ik met vertrouwen uit naar de fase waarin de hervormingen daadwerkelijk geïmplementeerd zullen worden, ook al zal dit niet altijd gemakkelijk zijn. Ik houd dan ook nauw contact over de voortgang, effectiviteit en uitdagingen van de hervormingen met de minister-presidenten van de Landen.

Lees HIER de uitvoeringsrapportage van Curaçao

Lees HIER de uitvoeringsrapportage van Aruba

Lees HIER de uitvoeringsrapportage van Sint Maarten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.