Is Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma BES te streng of te soepel?

Den Haag – Is het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland te streng of juist te soepel? Dat wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties horen van inwoners, ondernemers en organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De vraag wordt gesteld in het kader van de internetconsultatie die vandaag is geopend. Het programma is bedoeld om het rijk in staat te stellen te bewaken dat de eilanden duurzaam met de beschikbare ruimte omspringen, de leefomgeving en natuur worden beschermd en rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.

De eilanden krijgen de gelegenheid het concept-programma te becommentariëren, maar het is uiteindelijk ‘Den Haag’ dat het laatste woord heeft. De uitgangspunten zijn dan ook door de betrokken ministeries aangedragen:

1. Zuinig en meervoudig ruimtegebruik om een duurzame ontwikkeling te waarborgen

2. Toekomstbestendige woningbouw die aansluit bij de behoeften van de bevolking van Caribisch Nederland

3. Voldoende toegang tot voorzieningen voor een gezonde leefomgeving

4. Het beschermen van gevoelige functies tegen de gevolgen van klimaatverandering

5. Goed waterbeheer om overstromingen, droogte en erosie te beperken 6. Het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie

7. Het beschermen van natuur onder- en bovenwater in Caribisch Nederland

8. Het garanderen van de externe veiligheid van inrichtingen

9. Het beschermen van het cultureel erfgoed en archeologische waarden

10. Duurzame economische ontwikkeling

11. Ontwikkeling van de agrarische sector voor voedselzekerheid

12. Het veilig functioneren van luchthaventerreinen

13. Een goede bereikbaarheid via zeehavens

14. Integraal beheer van de Exclusieve Economische Zone (EEZ)

Klik HIER voor de internetconsultatie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.