Raad van State zwaait Mildred Schwengle uit; nog geen opvolger

Den Haag – De Raad van State heeft in een ceremoniële vergadering afscheid genomen van staatsraad Mildred Schwengle. Zij was sinds 1 november 2017 staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba en hield zich bezig met het adviseren over wetgeving die het hele Koninkrijk aangaat.

Hoewel Schwengle al in mei heeft laten weten na 6 jaar te willen stoppen, is het de Arubaanse regering niet gelukt tijdig een geschikte opvolger te vinden. Kandidaten behoeven de instemming van de Nederlandse regering om door de Rijksministerraad te worden voorgedragen voor benoeming door de koning. Mogelijk dat dit eind deze maand gebeurt.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk betreffen: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering plus de drie leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk. Curaçao wordt vertegenwoordigd door Paul Comenencia en Sint Maarten door Maria van der Sluijs-Plantz.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.