CBS: Bij sterke migratie groeit Bonaire door 48.800 inwoners in 2050

Kralendijk – Op grond van de meest recente bevolkingsprognose neemt het inwonertal van Bonaire toe van 24.100 nu naar 30.600 in 2050. Maar stijgt de migratie dan kan het ook zomaar 48.800 worden. Die cijfers noemt het Centraal voor de Statistiek in de Caribische versie van de Verkenning Bevolking 2050 zoals die eerder voor Europees Nederland is gemaakt. Voor heel Caribisch Nederland wordt een groei voorzien van 29.400 nu naar 37.200 in 2050.

Het CBS maakt wel een voorbehoud. “De omvang en samenstelling van de bevolking in 2050 hangen af van de ontwikkeling van de migratie, geboorte en sterfte in de komende zevenentwintig jaar. En die ontwikkelingen zijn onzeker. Om die reden zijn er – naast de reguliere bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland – een aantal varianten berekend.”

Omdat de onzekerheid van de bevolkingsontwikkeling van Caribisch Nederland vooral afhangt van de omvang van de migratie, laten de varianten zien hoe de ontwikkeling van de bevolkingsgroei en de samenstelling van de bevolking in de komende zevenentwintig jaar zal verschillen als migratie zich anders ontwikkelt dan de prognose veronderstelt. Het effect van geboorte en sterfte op de toekomstige bevolking van Caribisch Nederland is beperkt.

Begin 2023 had Bonaire 24.100 inwoners, zo’n 8.500 meer dan in 2011. De bevolkingsprognose verwacht dat het aantal inwoners van Bonaire doorgroeit naar 30.600 in 2050. Als meer migranten zich in Bonaire vestigen dan verwacht in de prognose, kan de bevolking doorgroeien tot 48.800. Bij minder migratie dan verwacht is het aantal inwoners in Bonaire in 2050 net iets minder dan nu, zo’n 23.600.

De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gaf een jaar geleden te kennen een soortgelijke analyse voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba te willen. Daartoe heeft het ministerie van BZK het CBS opdracht gegeven demografische varianten te onderzoeken. Deze zijn vandaag gepubliceerd.

Klik HIER voor de gehele CBS-publicatie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.