Unkobon schort rechtszaak om sociaal minimum tegen Staat op

Kralendijk – Unkobon schort de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden om gedaan te krijgen dat de regering een sociaal minimum invoert in Caribisch Nederland op. Aanleiding is het besluit van het kabinet het minimumloon per 1 juli naar 1.750 dollar te verhogen en de uitkeringen naar 85% daarvan.

De consumentenbond zegt blij te zijn met de vrijdag door minister Schouten aan het slot van haar werkbezoek aan Bonaire aangekondigde maatregelen. Toch wordt de rechtszaak nog niet definitief ingetrokken omdat de regering nog een standpunt moet innemen over andere aanbevelingen van de Commissie Thodé.     

Persbericht Unkobon

UNKOBON SCHORT RECHTSZAAK TEGEN DE NEDERLANDSE STAAT OP

De inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen eindelijk een sociaal minimum vastgesteld, menswaardig en gelijkwaardig aan Europees Nederland. Met ingang 1 januari en van 1 juli 2024 worden uitkeringen en minimumloon al fors verhoogd. Zo heeft de regering in Den Haag bekendgemaakt.

Met dit voor de bewoners van de BES-eilanden fantastische resultaat is de inzet en het doel bereikt van de rechtszaak die Unkobon eerder heeft aangespannen. De druk van de publiciteit in Nederland rond de rechtszaak heeft, in combinatie met de val van het kabinet, geleid tot een stroomversnelling in de politieke besluitvorming. In nauw overleg met advocate Channa Samkalden, heeft Unkobon nu besloten om de rechtszaak op te schorten. De mondelinge behandeling op 23 november a.s. bij de rechtbank in Den Haag gaat niet door. 

Conform de aanbevelingen in het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (commissie Thodé), wordt per 1 juli 2024 het minimumloon vastgesteld op $1.750 per maand en het sociaal minimum op 85% daarvan. Er moet daarnaast nog wel een aantal in het rapport genoemde maatregelen tijdig worden ingevoerd. Zo is het essentieel dat werkgevers voldoende gericht gecompenseerd worden voor de toenemende loonkosten, zodat zij die kunnen dragen en er niet de dupe van worden. En flankerende maatregelen die de commissie Thodé adviseert, zoals betaalbaar openbaar vervoer, invoering verhuurderssubsidie en gratis kindopvang, moeten ook snel worden ontwikkeld.

Dat zorgt nog wel voor onzekerheid of al de nodige maatregelen tijdig worden ingevoerd. Zeker nu een nieuw kabinet het stokje overneemt in 2024. Daarom houdt Unkobon met uitstel druk op de politieke ketel en trekt de bond de rechtszaak nog niet in.

Unkobon is heel erg blij met de vaststelling van een sociaal minimum en de afgekondigde maatregelen, waarmee het welvaartspeil na 13 jaar voor iedereen op de BES-eilanden eindelijk toe kan gaan nemen en de armoede effectief wordt bestreden. Velen hebben de afgelopen jaren (mee)gewerkt aan dit resultaat. Wij bedanken hen van harte hiervoor!

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.