Curacao

Tweede Kamer beslist: Verhoging minimumloon Caribisch Nederland belastingvrij

Den Haag – Werknemers in Caribisch Nederland hoeven geen belasting te betalen over de komende verhoging van het minimumloon. Een voorstel daartoe van D66 en ChristenUnie kreeg afgelopen nacht de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het amendement van de Kamerleden Grinwis (CU) en Van Weyenberg (D66) regelt dat de belastingvrije voet wordt opgetrokken naar het niveau van het wettelijk minimumloon dat per 1 juli 2024 naar 1.750 dollar wordt verhoogd. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) had het amendement ontraden. Hij vindt het een ongerichte maatregel omdat midden- en hogere inkomens meeprofiteren.

Een Kamermeerderheid – inclusief Van Rij’s eigen CDA – toonde zich echter gevoelig voor het pleidooi van Van Weyenberg: “Mijn collega Wuite van D66 en de heer Ceder van de ChristenUnie hebben er jarenlang voor gevochten dat het minimumloon omhooggaat, maar we moeten voorkomen dat wat mensen in de ene hand extra ontvangen, via de andere hand weer verdwijnt.” Tegen stemden VVD, PVV, JA21 en Pieter Omtzigt.

De Belastingdienst heeft laten weten dat de noodzakelijke systeemaanpassingen tijdig kunnen worden gerealiseerd. De maatregel kost het rijk in 1,5 miljoen euro daarna jaarlijks 3 miljoen.

Het amendement maakt deel uit van het Belastingplan 2024 BES. Daarom brachten Grinwis, Ceder en Van Weyenberg ook een motie in stemming om ervoor te zorgen dat ook na 2024 verhogingen van het minimumloon niet “afgeroomd” kunnen worden door de belastingdienst. Ook deze werd aangenomen, met de stemmen van VVD, PVV en JA21 tegen. Het Belastingplan 2024 BES zelf werd aangenomen met alleen de stemmen van Forum voor Democratie tegen.

Motie Grinwis-Ceder-Van Weyenberg

“Constaterende dat in Europees Nederland het wettelijk minimumloon gekoppeld is aan de toeslagen, waardoor een hoger loon als gevolg van een wml-stijging nooit leidt tot lagere toeslagen; overwegende dat op de BES-eilanden deze systematiek ontbreekt, waardoor op dit moment wml-stijgingen deels worden wegbelast doordat de belastingvrije som te laag is; overwegende dat met het amendement-Grinwis/Van Weyenberg nu een oplossing voor het huidige probleem voorligt, maar dat dit probleem in de toekomst weer zou kunnen ontstaan; verzoekt de regering ook in Caribisch Nederland een systematiek te implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd, bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden te koppelen aan de belastingvrije som, en gaat over tot de orde van de dag.”

Klik HIER voor het door de Kamer aangenomen Belastingplan BES 2024

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.