Tweede Kamer: Aanbevelingen toezicht en handhaving BES uitvoeren

Den Haag – Het kabinet moet de aanbevelingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het verbeteren van toezicht en handhaving in Caribisch Nederland overnemen en uitvoeren.

Een motie daartoe van Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) kreeg bij de stemming vannacht  de steun van een meerderheid.

Motie Hagen

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ILT concludeert dat de uitvoering van de VTH-taken voor bouwen, milieu en natuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet voldoet aan de wettelijke vereisten en lokale verordeningen; overwegende dat door het gebrekkige VTH-stelsel kustbebouwing gerealiseerd is zonder de vereiste bouw- en natuurvergunningen en bedrijven zonder ingrijpen milieu-, natuur- en bouwwetgeving kunnen overtreden; constaterende dat de ILT in haar rapport een aantal aanbevelingen doet over de verbetering van het VTH-stelsel op de eilanden; verzoekt de regering om de aanbevelingen van de ILT over te nemen en de Kamer te informeren over de wijze waarop hier uitvoering aan gegeven gaat worden, en gaat over tot de orde van de dag.”


Voor stemden SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, SGP en PVV. Tegen stemden VVD, CDA, JA21, Groep Van Haga, FVD en BBB.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.