Koude douche voor onaangekondigd naar Den Haag gereisde premier Wever-Croes

Den Haag – In plaats van een doorbraak over het financieel toezicht, wachtte de onaangekondigd naar Nederland gereisde minister-president Wever-Croes een letterlijk en figuurlijk koude douche in regenachtig Den Haag. De premier heeft vandaag de Rijksministerraad geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de Landsverordening Aruba financieel toezicht. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg in afwezigheid van staatssecretaris Van Huffelen die op Bonaire is.

De premier heeft haar voorstel toegelicht om het begrotingstoezicht op een hybride wijze te organiseren, een combinatie van een landsverordening en een uitgeklede versie van de rijkswet waarover al 3 jaar ruzie wordt gemaakt tussen Den Haag en Oranjestad. Wever-Croes probeert Nederland te paaien met het aanbod begrotingsnormen in de LAft op te nemen over het realiseren van structurele overschotten, het verlagen van de overheidsschuld, het maximeren van de personeelslasten en het ten dele aanwenden van (eventuele) meevallers voor schuldreductie. Dat is een nadrukkelijke wens van Nederland, alleen vindt Den Haag dat opname in de LAft te weinig zekerheid biedt. Deze kan immers eenzijdig (door de Staten) worden aangepast. Om die reden houdt de Nederlandse regering eraan vast om de begrotingsnormen voor Aruba via een rijkswet te borgen.

Beide partijen bekvechten daar al ruim een jaar over. De toelichting van Wever-Croes is in cde Rijksministerraad aangehoord, maar de door haar gehoopte instemming is uitgebleven. De verdere bespreking ervan wordt overgelaten aan Van Huffelen en minister van Financiën Maduro.

Het verzet tegen een rijkswet kost Aruba op jaar basis ruim 30 miljoen omdat het land een hogere rente (6,9%) moet betalen over de coronalening. Met een rijkswet zou de rente 3,4% hebben bedragen. Minister-president Wever-Croes liet eerder deze week weten te overwegen de lening (ruim 900 miljoen gulden) in het buitenland te herfinancieren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.