Minister Schouten bevestigt: minimumloon Caribisch Nederland naar 1.750 dollar

Kralendijk – Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het minimumloon in Caribisch Nederland 1.750 dollar per maand. Dat heeft minister Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) bevestigt aan het slot van haar bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De werkgeverslasten gaan omlaag om de werkgevers tegemoet te komen in de extra kosten. Daarmee geeft de bewindsvrouw uitvoering aan het amendement Ceder/Wuite dat vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen.

Inwoners met een minimumloon of uitkering gaan er vanaf 1 januari 2024 al op vooruit. Op Bonaire stijgt het minimumloon bij een 40-urige werkweek voor een 21-jarige naar 1.570 dollar per maand, op Sint Eustatius naar 1.555 dollar en op Saba naar 1.654 dollar per maand. De onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont en de AOV en AWW stijgen per 1 januari naar 1.335 dollar per maand op Bonaire, 1.322 dollar op Sint Eustatius en 1.406 dollar per maand op Saba. De kinderbijslag wordt 225 dollar per kind per maand op Bonaire, 216 dollar op Sint Eustatius en 225 dollar op Saba.  

De directe aanleiding voor het bezoek van de minister was het rapport ‘Een waardig bestaan’, van de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland. Dit rapport is op 6 oktober door de Commissie aangeboden aan minister Schouten en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering). Glenn Thodé, voorzitter van die Commissie, vergezelde de minister tijdens het bezoek.

Tijdens de reis spraken Schouten en Thodé met (vertegenwoordigers van) onder meer de eilandsraden, bestuurscolleges, vakbonden en werkgevers. Centraal in die gesprekken stond het rapport van de Commissie en hoe de aanbevelingen uit het rapport het beste kunnen worden opgevolgd.

Minister Schouten: “Veel mensen hebben het zwaar op de eilanden. Een op de drie leeft in armoede: dat raakt mij en daar ligt een opdracht. Het rapport van de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland geeft aan hoe iedereen in CN een waardig bestaan kan hebben. Daarom zet het kabinet nu stappen. Zowel op het inkomen, met de verhoging van minimumloon en uitkeringen en extra kinderbijslag, als bij de kosten voor bijvoorbeeld elektra, water en internet. Dit is een belangrijke stap, maar er is nog genoeg te doen om de situatie van mensen in Caribisch Nederland te verbeteren.”

Commissievoorzitter Thodé: “Armoede is niet normaal, zeker niet in een rijk land als Nederland waar deze eilanden al dertien jaar deel van uitmaken. Het is het gevolg van hoe we besluiten om de welvaart te delen met elkaar. Het is niet complex of ingewikkeld, want er is genoeg ruimte voor dit sociaal minimum, zo laten we in ons onderzoek zien. De eerste goede stappen zijn nu gezet voor het minimumloon, de uitkeringen en een aantal belangrijke kostenposten. Hiermee zet het kabinet een grote stap om de armoede in Caribisch Nederland aan te pakken. Ik hoop dat er nog meer stappen volgen op de kosten.”

Het kabinet heeft structureel 32 miljoen euro vrijgemaakt voor de eilanden. Hiervan worden de genoemde verhogingen van de uitkeringen en kinderbijslag betaald. Ook blijft de energietoelage van $1300 per jaar voor lage inkomens, net als de verlaging van het vaste elektratarief. Het tarief van het drinkwater en voor internet worden verder verlaagd en het kabinet maakt ook in 2024 gratis schoolmaaltijden mogelijk en stelt ook in 2024 € 1 mln. beschikbaar ter ondersteuning van het lokale armoedebeleid in CN. Er komt € 700.000 voor openbaar vervoer op de eilanden beschikbaar.

Werkgevers op Bonaire baarden eerder deze week opzien door zich tegen de verhoging van het minimumloon per 1 juli naar het sociaal minimum te keren.

Klik HIER voor een overzicht van de maatregelen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.