Kamer verwerpt motie om verlichten vergunningplicht BES uit te stellen

Den Haag – Het verlichten in Caribisch Nederland van de vergunningplicht voor bedrijven kan doorgaan. Een Kamermeerderheid heeft een motie van de Partij voor de Dieren om dat tegen te houden verworpen.

Het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ houdt in dat ter verlichting van de huidige vergunningplicht algemene regels gaan gelden voor bescherming van milieu, natuur en leefomgeving.

De door de Kamerleden Lammert van Raan en Eva van Esch (beiden PvdD) vinden dat op dit vanwege tekortschietende toezicht en handhaven “onverantwoord”. Hun motie luidde als volgt:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het doel van het IAS-BES is om de vergunningplicht zo veel mogelijk te vervangen door algemene regels, met een focus op handhaving daarvan; constaterende dat onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving stelt dat de handhaving van natuur- en milieuwetgeving op de BES-eilanden tekortschiet; overwegende dat het onverantwoord en onwenselijk is om de zorg voor de natuur te verschuiven naar tekortschietende handhaving; verzoekt de regering om invoering van het IAS-BES pas door te laten gaan wanneer de handhaving adequaat is georganiseerd; en hierover te rapporteren voor het volgende jaarverslag Koninkrijksrelaties, en gaat over tot de orde van de dag.”

De fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD en D66 stemden voor. Een meerderheid van alle fracties rechts van het midden (Lid Omtzigt, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB) plus de ChristenUnie stemde tegen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.