Kamer: Trek portemonnee om BES-eilanden tegen gevolgen klimaatverandering te beschermen

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering “voldoende” middelen beschikbaar stelt om Bonaire, Sint Eustatius en Saba te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een motie daartoe van GroenLinks, ChristenUnie en D66 kreeg voldoende steun. Alleen ultrarechts dat überhaupt niet gelooft in klimaatverandering stemde tegen. De motie vraagt de regering ook te ijveren voor meer klimaatfondsen voor eilandstaten.

Aangenomen motie Kröger-Ceder-Wuite

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Caribisch deel van het Koninkrijk zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering; overwegende dat bestaanszekerheid voor veel inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk nu al niet vanzelfsprekend is en dit verder onder druk komt te staan door stijgende kosten als gevolg van klimaatverandering; overwegende dat vanuit het versterken van bestaanszekerheid en het bouwen van duurzame economische bedrijvigheid, de inzet op duurzame energie en het verduurzamen van de industrie cruciaal is voor de CAS- en BES-eilanden, maar hier nu nog onvoldoende middelen voor zijn; spreekt uit dat de inwoners van de BES-eilanden gelijkwaardig aan andere Nederlandse gemeenten beschermd worden tegen de gevolgen van de klimaatcrisis; verzoekt de regering om voldoende middelen beschikbaar te stellen om voor de BES-eilanden tot een klimaatadaptatieplan te komen; verzoekt de regering tevens in kaart te brengen welke internationale klimaatfinanciering toegankelijk is voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en tijdens de COP28 en op andere relevante momenten te ijveren voor meer fondsen voor eilandstaten, en gaat over tot de orde van de dag.”

Voor stemden SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA. Tegen stemden JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.