Tweede Kamer: Geen adviesrol SER voor Caribisch Nederland

(Dit een gecorrigeerde versie)

Den Haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat de Sociaal Economische Raad zich ook gaat bezighouden met sociaal-economische ontwikkelingen in Caribisch Nederland en een adviesrol krijgt ten behoeve van o.a. de eilandsraden.

De ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, de PVV en FVD stemden tegen een motie van GroenLinks en D66. Voor stemden SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de SGP, Groep Van Haga en BBB.

Verworpen motie-Kröger-Wuite:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit het onderzoek van de commissie-Thodé blijkt dat ongeveer een derde van de inwoners in Caribisch Nederland onder de armoedegrens leeft en er een sociaal minimum moet worden ingevoerd om de armoede te bestrijden; overwegende dat het daarnaast van belang is om de sociaal-economische structuur van Caribisch Nederland te versterken; overwegende dat de Sociaal Economische Raad (SER) de regering en het parlement onafhankelijk adviseert over sociaal-economisch beleid in het Europese deel van Nederland; van mening dat het van belang is ook structurele aandacht te hebben voor het sociaal-economische beleid ten aanzien van Caribisch Nederland; verzoekt de regering om bij de SER na te gaan op welke wijze de SER de regering, het parlement en zo mogelijk de eilandsraden en het tripartiete overleg in Caribisch Nederland van advies kan voorzien ten aanzien van het sociaal-economisch beleid in Caribisch Nederland en te onderzoeken of meerwaarde wordt gezien in het instellen van een SER-zetel voor Caribisch Nederland, en de Kamer over de uitkomsten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.