Zeer ruime Kamermeerderheid voor sociaal minimum op de BES per 1/7/24

Den Haag – Met een ruime meerderheid van 125 tegen 25 stemmen heeft de Tweede Kamer vanmiddag besloten dat per 1 juli 2024 een sociaal minimum wordt ingevoerd in Caribisch Nederland. Per die datum zullen het minimumloon en de uitkeringen worden verhoogd naar een bedrag waarvan men de maand kan rondkomen.

Het door Don Ceder (ChristenUnie) en Jorien Wuite (D66) ingediende amendement waarin dit wordt geregeld, kreeg alleen de stemmen van de PVV, Forum van Democratie, JA21 en Omtzigt tegen. Bij de indiening van het amendement liet minister voor Armoedebeleid Carola Schouten al weten dat het kabinet er uitvoering aan zal geven.

Het amendement voorziet er in dat het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen op de BES-eilanden op 1 juli wordt verhoogd naar het door de Commissie Thodé geadviseerde sociaal minimum. Daarvoor wordt 4,2 miljoen euro uitgetrokken. Nog eens 4,2 miljoen is beschikbaar om werkgevers te compenseren voor de hogere personeelslasten als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon naar 1.750 dollar.

Minister Schouten bezoekt de eilanden deze week om onder meer met werkgevers te spreken over het rapport van de Commissie Thodé. Donderdag arriveert ze op Bonaire waar de werkgevers zich hebben gekeerd tegen de voorgestelde – en vandaag dus door de Kamer besloten – verhoging van het minimumloon naar het sociaal minimum per 1 juli.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.