Aruba

Rechter: Gevolmachtigde minister Besaril terecht ontslagen

Oranjestad – Voormalig gevolmachtigde minister Guillfred Besaril is terecht wegens “ernstig plichtsverzuim” ontslagen. Dat heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken in Oranjestad bepaald.

Besaril was van 20 november 2017 tot 30 september 2022 als hoogste vertegenwoordiger van de Arubaanse regering in Den Haag gestationeerd. Ondanks dat medewerkers van het Arubahuis minister-president Wever-Croes hadden gewezen op financiële onregelmatigheden waaraan Besaril zich schuldig zou maken, werd hij herbenoemd. Toen de geruchtenstroom over zijn financiële handel en wandel aanzwol, keerde overhaast terug naar Aruba en diende daar zijn ontslag in.

Uit onderzoek van de Centrale Accountantsdienst bleek dat Besaril jarenlang privé-uitgaven ten laste van het land bracht. Zo maakte hij en zijn gezin tijdens vakantiereizen voor rekening van de overheid gebruik van de VIP-service op Schiphol en declareerde hij tijdens dienstreizen etentjes terwijl hij daarvoor ook een daggeldvergoeding ontving. In januari van dit jaar kondigde de regering aan hem bij wijze van tuchtmaatregel te ontslaan. Besaril ging in beroep. Het ambtenarengerecht verwerpt 14 van de 18 verwijten, maar vindt de resterende 4 voldoende om te concluderen dat sprake is van ernstig plichtverzuim en dat ontslag gerechtvaardigd is.

Lees HIER de gehele uitspraak

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.