Nieuwe coalitie Bonaire maakt vaart

Kralendijk – De kersverse coalitiegenoten PDB, M21 en Fractie Vrolijk laten er geen gras over groeien.

Slechts drie dagen na het naar huis sturen van het UPB/MPB-bestuurscollege presenteerden ze een ambitieus, 50 punten tellend bestuursprogramma met de titel ‘Het verschil – rechtvaardig en duurzaam’. UPB en MPB waren er een half jaar na de voortzetting van hun coalitie nog niet in geslaagd een programma te presenteren.

Verwacht wordt dat in de loop van komende week bekend wordt wie als gedeputeerde worden voorgedragen.

Klik HIER voor het bestuursprogramma

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.