Bonaire

Werkgevers Bonaire tegen verhoging minimumloon naar sociaal minimum

Kralendijk – Werkgevers op Bonaire keren zich tegen een verhoging van het wettelijk minimumloon naar het niveau van het sociaal minimum zoals door de Commissie Thodé geadviseerd.

De werkgeverskoepel Business Federation Bonaire (BFB) vreest dat de rekening voor de bestrijding van de armoede bij het bedrijfsleven wordt gelegd. De BFB heeft in de Centraal Dialoog alternatieven aangedragen.

De zorgen van de werkgevers gaan voorbij aan de motie die dinsdag in de Tweede Kamer is aangenomen om de lasten van werkgevers in Caribisch te verlagen. Volgende week stemt de Kamer over een amendement om het minimumloon per 1 juli 2024 naar het sociaal minimum te verhogen. Het amendement voorziet erin dat gelijktijdig werkgevers worden gecompenseerd voor de hogere personeelslasten. Daarvoor wordt (voor de 2e helft van 2024) 4,2 miljoen euro uitgetrokken.

Minister voor Armoedebeleid Schouten en staatssecretaris Van Huffelen brengen volgende week een bezoek aan Bonaire om met de sociale partners en dus ook de werkgevers te overleggen over o.a. de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Persbericht werkgeverskoepel Business Federation Bonaire (BFB)

Bonaire, 19 oktober 2023 – Tijdens de recente bijeenkomst van de Centraal Dialoog heeft de Business Federation Bonaire (BFB) haar ernstige zorgen geuit over de mogelijke aanzienlijke verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) op Bonaire, indien de voorstellen van de Commissie Sociaal Minimum worden goedgekeurd door de overheid. De BFB constateert dat er slechts beperkt onderzoek is verricht naar de gevolgen van deze voorgestelde aanzienlijke verhoging van het WML en de impact ervan op de lokale economie en bedrijven.

Het rapport van de Commissie Sociaal Minimum (Caribisch Nederland) stelt voor om het WML aanzienlijk te verhogen tot een niveau van 1.750 USD per maand. Hoewel het nastreven van een sociaal minimum nobel is, mogen de mogelijke gevolgen voor de lokale bedrijven niet worden onderschat. Sterker nog, in de bijlagen bij het Rapport van de Commissie Sociaal Minimum wordt gewaarschuwd “dat een te forse verhoging van de onderstand en het wettelijk minimumloon aanzienlijke nadelige gevolgen kan hebben voor de economie, de overheidsuitgaven en het bedrijfsleven.”

De BFB waarschuwt voor een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van deze verhogingen, waarbij de prijzen stijgen en de koopkracht van zowel werknemers als bedrijven onder druk komt te staan. Daarnaast zou een aanzienlijke verhoging van het WML de concurrentiepositie van Bonaire ten opzichte van omliggende eilanden, zoals Curaçao en Aruba, verslechteren.

Binnen de BFB leeft sterk het gevoel dat werkgevers de rekening gepresenteerd krijgen voor het aanpakken van armoedeproblematiek. De BFB heeft alternatieve voorstellen gepresenteerd die hetzelfde doel beogen, namelijk het creëren van een fatsoenlijk bestaansminimum voor iedereen, zonder dat de kosten hoofdzakelijk bij werkgevers komen te liggen. De BFB dringt dan ook aan op uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor lokale bedrijven, werkgelegenheid en economie. Het is van cruciaal belang dat deze gevolgen volledig in kaart worden gebracht voordat definitieve beslissingen worden genomen.

De BFB roept beleidsmakers op om in dialoog te treden met de bedrijfssector en gezamenlijk oplossingen te vinden die zowel werknemers als bedrijven ten goede komen. De BFB benadrukt dat de bedrijfssector bereid is constructief bij te dragen aan het bereiken van een sociaal minimum op Bonaire.

De Business Federation Bonaire blijft zich inzetten voor een gezonde en welvarende economie op het eiland en zal nauwlettend volgen hoe de voorgestelde maatregelen zich ontwikkelen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.