Cft heeft zorgen over beperkte uitvoeringskracht Bonaire

Kralendijk – Het bestuurscollege van Bonaire staat voor de belangrijke opgave om de gerealiseerde verbeteringen op het terrein van het financieel beheer structureel te verankeren binnen de organisatie van het openbaar lichaam. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) in gesprek met het bestuurscollege van Bonaire benadrukt. Het versterken van de uitvoeringskracht is daarbij een cruciaal thema.

Bonaire zette de afgelopen jaren belangrijke stappen om het financieel beheer te verbeteren. De inspanningen van het openbaar lichaam werden begin dit jaar bekroond met een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening over het begrotingsjaar 2022. Het Cft spoorde het bestuurscollege aan om de financiële functie binnen de gehele organisatie te versterken, om behoud van de goedkeurende verklaring zeker te stellen.

Het Cft uitte daarbij zijn zorgen over de beperkingen in de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam. Deze beperkingen komen ook tot uiting in de uitvoering van de begroting 2023. Uit de realisatiecijfers over het eerste halfjaar van 2023 blijkt dat Bonaire wederom afstevent op een overschot, terwijl de vastgestelde begroting uitgaat van een tekort voor 2023.

Ontwerpbegroting 2024

Het Cft sprak ook met het bestuurscollege over de begroting voor 2024. Het Cft constateerde naar tevredenheid dat Bonaire, na meerdere jaren een tekort te hebben begroot, nu meerjarig een sluitende begroting presenteert. De wijze waarop Bonaire de bijzondere uitkeringen raamt in de begroting blijft, naar het oordeel van het Cft, een belangrijk aandachtspunt. Bonaire neemt alleen de structurele bijzondere uitkeringen op in de begroting, waardoor de begroting geen accuraat beeld geeft van de daadwerkelijke omvang van de begroting. Dit beperkt niet alleen het sturend vermogen van de begroting, maar ook de kaderstellende rol van de eilandsraad bij vaststelling van de begroting.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.