Sint Maarten

Cft: Curaçao moet meer investeren in economische ontwikkeling

Willemstad – Curaçao moet, ondanks hogere rentelasten in verband met de herfinanciering van de coronalening en de Ennia-oplossing, meer investeren in economische ontwikkeling, aldus het College financieel toezicht.

Tegelijkertijd moet vaart worden gemaakt met hervormingen om de zorg en sociale zekerheid toegankelijk te houden voor toekomstige generaties. “De financiële situatie van het Curaçao Medical Center is onverminderd zorgwekkend. Het Cft verzocht Curaçao om meer urgentie bij de aanpak van deze situatie”, aldus het College na afloop van een bezoek aan Willemstad.

Persbericht Cft: “Ondanks groeiende inkomsten staat Curaçao voor grote uitdagingen”

Willemstad – Curaçao krijgt de komende jaren te maken met hogere uitgaven als gevolg van de ENNIA-oplossing en de herfinanciering van de liquiditeitssteun. Ook blijven de risico’s en onzekerheden in de zorg en sociale zekerheid onverminderd groot en staat Curaçao voor een grote investeringsopgave.

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft in gesprekken met de regering van Curaçao bijzondere aandacht gevraagd voor deze ontwikkelingen. De economie van het land groeit, mede door het toerisme. Verdere versterking van de economie kan worden gerealiseerd door gerichte investeringen. De belasting compliance is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar zal structureel moeten worden verankerd. Verder uitstel van de invoering van het vergunningenstelsel voor de kansspelsector moet worden voorkomen. Daarnaast zijn structurele hervormingen noodzakelijk om de zorg en sociale zekerheid voor toekomstige generaties toegankelijk te houden.

Recent is door de regering van Curaçao gekozen voor een oplossing van het ENNIA-dossier waarbij het land de noodzakelijke middelen ter beschikking zal stellen voor een gecontroleerde afwikkeling. Het Cft acht dit een minder risicovolle oplossing dan een doorstart van ENNIA. Een aanzienlijke lening, die nodig was voor een doorstart, zou de begroting van Curaçao meerjarig op slot hebben gezet. Daardoor zouden in de toekomst mogelijk geen investeringen meer kunnen plaatsvinden. Curaçao zal nu, in samenwerking met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de gekozen oplossingsrichting verder uitwerken. Curaçao is met Nederland een lening voor herfinanciering van de liquiditeitssteun overeengekomen. De hoogte van de rente voor de lening houdt verband met de uiteindelijke oplossing voor ENNIA. Zeker is dat de rentelasten van Curaçao de komende jaren op een structureel hoger niveau komen te liggen.

De economische groei en een verhoging van de belasting compliance geven Curaçao een basis om de groeiende lasten te dragen. In 2022 waren de belastingopbrengsten ruim 18 procent hoger dan in 2021 en de verwachtingen voor de belastingopbrengsten in 2023 zijn eveneens positief. Dit hogere niveau van belastingopbrengsten moet worden vastgehouden en uitgebreid. Het is belangrijk dat in 2024 de begrote inkomsten uit het vergunningenstelsel voor de kansspelsector daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het Cft heeft meerdere keren benoemd dat Curaçao meer moet investeren in de economische ontwikkeling van het land. Naast de verbeteringen die hieruit volgen voor de bevolking van Curaçao, draagt versterking van de economie bij aan de weerbaarheid van de overheidsfinanciën. Ondanks de toegenomen uitgaven, zal Curaçao op de begroting meer ruimte voor investeringen moeten creëren. Dit kan door structurele hervormingen door te voeren. Curaçao kan de kansen die het Landspakket daarvoor biedt, beter benutten.

Zorg en sociale zekerheid

Curaçao betaalt uit de landsbegroting een jaarlijkse bijdrage aan de sociale fondsen van ANG 305 miljoen. Om in 2022 en 2023 tekorten bij de sociale fondsen te voorkomen, implementeerde het land enkele succesvolle beheersmaatregelen. Toch verwacht de Sociale Verzekeringsbank nog steeds structurele tekorten bij de sociale fondsen (schommelfonds). Curaçao is verplicht om deze tekorten op te vangen met middelen uit de landsbegroting. Dit zal ten koste gaan van andere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld investeringen en onderwijs. Structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om de zorg en sociale zekerheid toegankelijk te houden voor toekomstige generaties. De financiële situatie van het Curaçao Medical Center is onverminderd zorgwekkend. Het Cft verzocht Curaçao om meer urgentie bij de aanpak van deze situatie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.