Op Bonaire omgekomen agent Ferry Bakx alsnog geëerd in Tuin van Bezinning

Den Haag – De naam van de in 2016 op Bonaire door overvallers doodgeschoten politieagent Ferry Bakx wordt alsnog bijgeschreven in de Tuin van Bezinning, het monument in het Gelderse dorp Warnsveld waar tijdens hun dienst omgekomen politiemensen worden geëerd.

Het bestuur van de onafhankelijke stichting die de Tuin van Bezinning beheert, weigerde eerder met een beroep op de statuten Bakx’ naam toe te voegen aan die van 167 lotgenoten. Bij de jaarlijkse ceremonie vorig jaar juli sprak zijn moeder de als spreker aanwezige minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz, maar die kwam niet in actie. Dat gebeurde pas nadat een post op social media over de kwestie waarin Theo Zomer, de politieman die destijds het onderzoek naar de toedracht van het fatale incident op Bonaire leidde, de aandacht trok.

Na een column op deze site (‘Tot in de dood tweederangs’) stelden de Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Lilian Helder (BBB) schriftelijke vragen en volgden de landelijke media. Vandaag maakte de Nationale Politie bekend dat de naam van Bakx bij de komende ceremonie in juni een plekje krijgt in de Tuin der Bezinning. Daarvoor was het wel nodig dat politiebaas Henk van Essen zich er persoonlijk mee bemoeide.

Korpschef Henk van Essen (Foto Nationale Politie)

Van Essen: “Ferry heeft geruime tijd gewerkt bij de Nederlandse politie. Ten tijde van zijn tragische dood in the line of duty was hij nog maar zeer kort werkzaam bij het KPCN. Zijn uitvaart heeft met korpseer in Nederland plaatsgevonden. Het merendeel van zijn familie woont in Nederland en is sinds zijn overlijden telkenmale aanwezig bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning. Voor hen is het ontzettend belangrijk dat zij hem ook hier kunnen herdenken.”

Korpschef Van Essen vindt dat sprake is van “bijzondere omstandigheden” en deed daarom een officieel verzoek bij het stichtingsbestuur om Bakx alsnog in de Tuin van Bezinning bij te schrijven. Het bestuur heeft zich uiteindelijk laten overtuigen op basis van de zogenoemde hardheidsclausule in de statuten een “uitzondering” te maken.

Op het monument in de Tuin van Bezinning staan nu 167 namen van omgekomen agenten bij wie tijdens een jaarlijkse ceremonie wordt stil gestaan. Van Essen: “Als ik met nabestaanden en collega’s spreek, merk ik hoe rouw en verdriet kunnen verbinden. Kracht kunnen bieden. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is, rouw kent geen eindtijd. Het is belangrijk dat we onze verhalen blijven delen. Over Ferry en alle 167 collega’s in de Tuin van Bezinning.”

Lees HIER ‘Tot in de dood tweederangs’

Minister Yeşilgöz: Geen discriminatie:

De Tuin van Bezinning is een herdenkingsplaats in Warnsveld die door en voor de Nederlandse Politie als nationaal monument is ingericht voor de herdenking van en als eerbetoon aan politiemedewerkers die als direct gevolg van uitoefening van hun taak bij de Nationale Politie zijn omgekomen.

Een monument zoals de Tuin van Bezinning is van grote waarde en groot belang voor alle nabestaanden van politiemedewerkers die tijdens de uitvoering van hun werk tragisch om het leven zijn gekomen. Ik hecht dan ook veel waarde aan dit monument en de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning. Hierbij staat de gedachte achter de Tuin van Bezinning centraal.

De Tuin van Bezinning wordt beheerd door het onafhankelijke stichtingsbestuur Tuin van Bezinning. De criteria die van toepassing zijn voor opname in de Tuin van Bezinning zijn opgenomen in het op de statuten van deze stichting gebaseerde reglement. Eén van die criteria betreft de voorwaarde dat alleen politiemedewerkers die op het moment van overlijden in vaste of tijdelijke dienst zijn aangesteld bij de Nationale politie als bedoeld in de Politiewet 2012 (de Nederlandse nationale politie) of de Politieacademie, daarvoor in aanmerking komen. Dat geldt dus in principe niet voor medewerkers aangesteld bij het Korps Politie Caribisch Nederland, zoals Ferry Bakx.

Politiemedewerkers, aangesteld bij het Korps Politie Caribisch Nederland, die tijdens de uitoefening van hun politietaak zijn omgekomen, worden ter plaatse passend herdacht.

Ten tijde van het overlijden van Ferry Bakx, en het daarop volgende verzoek tot opname in de Tuin van Bezinning, bood het reglement nog geen mogelijkheid om op dit specifieke criterium uitzonderingen te maken door toepassing van een hardheidsclausule. In 2021 is het reglement op dit punt gewijzigd. Die wijziging voorziet erin dat het bestuur, indien de korpschef hiertoe een aanvraag indient, op grond van bijzondere omstandigheden kan besluiten in specifieke gevallen af te wijken van dit criterium als navolging van het criterium zou leiden tot een besluit dat op gespannen voet staat met de doelstellingen van de stichting.

Naar mening van de korpschef is er, in het geval van Ferry Bakx, reden om bij hoge uitzondering een beroep te doen op deze mogelijkheid. Ferry Bakx heeft immers geruime tijd gewerkt bij de Nederlandse politie. Ten tijde van zijn tragische dood was hij nog maar zeer kort werkzaam bij het Korps Politie Caribisch Nederland. Ferry Bakx is in Nederland geboren en ook zijn uitvaart heeft met korpseer in Nederland plaats gehad. Het merendeel van zijn familie woont in Nederland en is sinds zijn overlijden jaarlijks aanwezig bij de herdenking in de Tuin van Bezinning. Al met al is sprake van zeer sterke banden met Nederland.

Gelet op deze specifieke feiten en omstandigheden en de uitdrukkelijke en nog steeds actuele wens vanuit onder andere zijn ouders en collega’s heeft de stichting het verzoek van de korpschef gehonoreerd en besloten de naam van Ferry Bakx op te nemen in de Tuin van Bezinning. Bij de eerstvolgende herdenking, in juni 2024, zal zijn naam worden bijgeschreven.

Mede namens de korpschef, zal ik hier nog aandacht aan besteden tijdens het eerstvolgende overleg met mijn collega’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten tijdens het aankomende Justitieel Vierpartijen Overleg in januari 2024.

Zoals hierboven beschreven worden medewerkers van de politie die omkomen tijdens de uitoefening van hun taak passend herdacht. Voor medewerkers die aangesteld zijn bij de Nederlandse (Nationale) politie is dat in de Tuin van Bezinning. Voor medewerkers aangesteld bij het Korps Politie Caribisch Nederland is dat ter plekke. Het gaat hier immers om twee verschillende korpsen: de Nationale Politie valt onder de Politiewet 2012, het Caribische korps onder de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In bijzondere gevallen, zoals dat van Ferry Bakx, biedt de hardheidsclausule in het reglement van de Tuin van Bezinning een mogelijkheid om politiemedewerkers die aangesteld zijn bij het Korps Politie Caribisch Nederland ook in Nederland te herdenken. Daarmee is er geen sprake van een discriminerende regel.

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Foto Martijn Beekman)
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.