Curacao

Kamer: Verlaag werkgeverslasten in Caribisch Nederland

Den Haag – Een motie om de werkgeverslasten in Caribisch Nederland te verlagen, is vandaag door een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

De motie – ingediend door de regeringspartijen – kreeg geen steun van PVV, PvdA/GroenLinks en de SP, maar, misschien nog verrassender, wel steun van rechtse partijen als Forum voor Democratie, JA21 en Van Haga.

De motie vraagt het kabinet te voorkomen dat werkgevers de aanstaande verhoging van het wettelijk minimumloon moeten doorberekenen in hun prijzen wat juist weer de koopkracht zou aantasten.

Tekst motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterend dat het rapport over het sociaal minimum in Caribisch Nederland duidelijk laat zien dat er stappen tegen armoede genomen moeten worden, overwegende dat er ook nog met bestuurders van Caribisch Nederland gesproken wordt over het rapport, overwegend dat alleen het verhogen van uitkeringen en lonen kan leiden tot een loonprijsspiraal met als enig gevolg een slechtere concurrentiepositie en geen verbetering van de koopkracht, verzoekt de regering bij een verhoging van het WML op korte termijn tegelijkertijd in te zetten op het verlagen van werkgeverslasten; verzoekt de regering bij de inhoudelijke reactie op het rapport en de uitwerking van de financiële scenario’s in te zetten op het verlagen van kosten van bijvoorbeeld wonen en voorzieningen en/of belastingtarieven, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.