Aruba Curaco

Schoolgebouwen Caribisch Nederland worden duurzaam

Den Haag – “We hebben oog voor de grote schade van natuurrampen in Caribisch Nederland en de beperkte middelen van mensen voor herstel en opbouwwerkzaamheden”, staat te lezen in de uitvoeringsagenda Klimaat & Energie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We wonen in een welvarend land dat inzet op rechtvaardig klimaatbeleid. Daarmee willen we voorkomen dat Nederlanders onevenredig worden geraakt door de nadelige effecten van klimaatverandering.”

De agenda is van toepassing op heel Nederland, dus ook Caribisch Nederland. “Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba werken we aan de vervanging en renovatie van het scholenbestand. De gebouwen worden onderhoudsarm gebouwd, uitgerust met zonnepanelen en opvang en gebruik van regenwater wordt mogelijk gemaakt. Voor de DUMAVA (subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; red) voor Caribisch Nederland is een inventarisatie gemaakt van het maatschappelijk vastgoed op de beleidsterreinen van OCW”, aldus de agenda.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.