CDA/VVD/D66/CU willen verlaging werkgeverslasten in Caribisch Nederland

Den Haag – Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) heeft mede namens de coalitiegenoten VVD, D66 en de ChristenUnie een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen gelijktijdig met de invoering van een sociaal minimum de lasten voor werkgevers te verlagen om zo een loonprijsspiraal te voorkomen. Zij deed dat vanavond tijdens de behandeling van de begroting SZW. De motie kan bij de stemming (dinsdag) op steun van een Kamermeerderheid rekenen.

Tekst motie CDA/VVD/D66/CU

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterend dat het rapport over het sociaal minimum in Caribisch Nederland duidelijk laat zien dat er stappen tegen armoede genomen moeten worden, overwegende dat er ook nog met bestuurders van Caribisch Nederland gesproken wordt over het rapport, overwegend dat alleen het verhogen van uitkeringen en lonen kan leiden tot een loonprijsspiraal met als enig gevolg een slechtere concurrentiepositie en geen verbetering van de koopkracht, verzoekt de regering bij een verhoging van het WML op korte termijn tegelijkertijd in te zetten op het verlagen van werkgeverslasten; verzoekt de regering bij de inhoudelijke reactie op het rapport en de uitwerking van de financiële scenario’s in te zetten op het verlagen van kosten van bijvoorbeeld wonen en voorzieningen en/of belastingtarieven, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.