Bonaire

Van Huffelen weerspreekt verwijten Eilandsraad Bonaire

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen weerspreekt de bewering van de Eilandsraad van Bonaire dat deze niet door haar zou zijn gehoord over de aanpassing van de WolBES en FinBES. In een vorige maand naar Tweede Kamervoorzitter Bergkamp verzonden brief beklagen de fractieleiders zich erover niet serieus te worden genomen door de bewindsvrouw.

In een gesprek met de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wees Jeroen Recourt (PvdA) op de kritiek van de Eilandsraad van Bonaire niet betrokken te zijn bij de wetswijzigingen en uitsluitend via de publieke internetconsultatie zou kunnen reageren. “Dat is echt niet zo. Zowel ambtelijk als door mijzelf is met de eilandsraden gesproken over de voorstellen”, aldus Van Huffelen.

“De Eilandsraden hebben tegen mij gezegd: Wij hebben meer tijd nodig om te begrijpen wat er staat. Ze hebben gevraagd of ze juridische expertise kunnen inhuren om zich te laten adviseren wat het betekent. Ik heb de afspraak gemaakt dat ze zelf hun adviseurs kunnen kiezen en dat Nederland dat financiert. In januari gaan we weer om de tafel zitten om te kijken wat de eilanden willen. Of we alle wensen kunnen accommoderen weet ik niet, dat ligt eraan waarmee ze komen”, aldus Van Huffelen.

Dat laatste is inmiddels duidelijk: regering en parlement mogen voortaan geen wetten en regels afkondigen zonder voorafgaande toestemming van de Eilandsraad van Bonaire en Den Haag moet jaarlijks 1,5 promille van de rijksbegroting naar Kralendijk overmaken, zo blijkt uit een vertrouwelijk memorandum dat de commissie Intereilandelijke en Koninkrijksrelaties op 9 november bespreekt. Dat stuk zou gebaseerd zijn op het advies van prof. Arjan van Rijn.

Lees HIER het memorandum van de Eilandsraad Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.