Bonaire

Geen 30 maar 34,8 miljoen extra voor armoedebeleid Caribisch Nederland

Den Haag – Bovenop de op Prinsjesdag aangekondigde extra 30 miljoen euro voor koopkrachtverbetering en armoedebestrijding in Caribisch Nederland komt volgend jaar nog eens 4,8 miljoen. Dat blijkt uit de beantwoording door staatssecretaris Van Huffelen van schriftelijke vragen van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op de behandeling volgende week van de begroting voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Van dat bedrag moet onder meer de verhoging per 1 januari van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkering worden bekostigd. Met hoeveel moet nog worden vastgesteld, maar de staatssecretaris belooft dat het om een verhoging gaat die “aanzienlijk” is.

Van Huffelen schrijft ook: “Het verhogen van de minimumuitkeringen naar hetzelfde niveau als in Europees Nederland is geen doel an sich. Het kabinet streeft naar een gelijkwaardig voorzieningenniveau in Caribisch en Europees Nederland. Uitgangspunt voor het kabinet is dat de inkomens aan beide kanten van de oceaan toereikend dienen te zijn voor de aldaar geldende kosten van levensonderhoud.”

Lees HIER alle vragen en antwoorden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.