Minister Schouten naar BES-eilanden voor overleg over verhoging minimumloon

Den Haag – Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten gaat over anderhalve week naar Caribisch Nederland om met werkgevers te overleggen over de verhoging van het wettelijk minimumloon. Daarbij ligt dan ook het advies van de Commissie Thodé op tafel om het WML te verhogen naar 1.750 dollar, ruim 40% meer dan het huidige.

De bewindsvrouw kondigde haar bezoek aan de eilanden vandaag aan tijdens een gesprek met de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Ze temperde meteen de verwachtingen door te benadrukken dat de te overbruggen kloof heel erg groot is en dat een verhoging wel op een verantwoorde manier moet plaatsvinden, vooral met het oog op het feit dat de eilanden veel kleine ondernemers hebben die het zelf ook niet breed hebben.

Commissievoorzitter Paul Rosenmöller verwoordde het breed levende gevoel met zijn raad aan de minister te handelen alsof ze missionair is en snel aan de slag te gaan met de adviezen van de Commissie Thodé. SP’er Bastiaan van Apeldoorn wees Schouten op een bijna Kamerbreed aangenomen motie uit 2016 waarin het kabinet werd opgeroepen een sociaal minimum in te voeren in Caribisch Nederland. “We zijn zeven jaar verder. Waarom heeft het zo lang moeten duren?” Rosenmöller: “Als de eilanden hier voor de kust zouden hebben gelegen, was het al lang geregeld.”

Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) stelde vast dat het kabinet nu gaat doen waar inwoners van de eilanden jaren in armoede op hebben moeten wachten: “Is het niet rechtvaardig dat te compenseren?” Dat is het kabinet niet van plan, antwoordde Schouten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.