Verlaging maximale rente in Caribisch Nederland

Den Haag – De maximale kredietvergoeding die voor Caribisch Nederland geldt wordt in drie jaar stapsgewijs verlaagd van 22 naar 19%. Dat is de rente die financiële instellingen e.d. maximaal in rekening mogelijk brengen over een lening of krediet.

“Een verlaging van de maximale kredietvergoeding beschermt consumenten tegen hoge kosten van krediet. Door lagere rentelasten zullen consumenten minder snel in financiële problemen komen, en wanneer problematische schulden eenmaal zijn ontstaan kan de verlaging zorgen dat de totale schuldenlast van de consument minder snel oploopt”, aldus de toelichting op het kabinetsbesluit.

“De verlaging kan daarnaast bijdragen aan selectiever beoordelen van kredietverleners bij welke klanten zij accepteren, omdat de financiële ruimte voor een risico-opslag in het bedrijfsmodel wordt verminderd. Dit kan bijdragen aan kredietverstrekking die passend is voor de financiële draagkracht van consumenten waarmee, tezamen met de stappen die de sector zelf zet ten behoeve van verantwoorde kredietverstrekking, betalingsachterstanden worden voorkomen.”

Minister van Financiën Kaag zal de wijziging van de Regeling financiële markten BES zal nu eerst in internetconsultatie geven. In Europees Nederland bedraagt de maximale kredietvergoeding 14%, maar daar is de rente over de gehele linie aanzienlijk lager dan in Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.