Versterking samenwerking Cariben voor gezonde mariene en kustecosystemen

Oranjestad – Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft namens Nederland een Memorandum of Understanding ondertekend over een Oceanen Coördinatie Mechanisme. Het Oceanen Coördinatie Mechanisme heeft als doel de samenwerking tussen landen, gebieden en organisaties in de Caribische regio te versterken ten behoeve van gezonde mariene en kustecosystemen.

De mariene biodiversiteit in de Caribische Zee maakt deel uit van één systeem, het Caribbean Large Marine Ecosystem. Bescherming en beheer van de mariene biodiversiteit in de Caribische regio en de uitvoering van internationale doelstellingen vragen een regionale, samenhangende en gecoördineerde aanpak. Onderwaterleven stopt immers niet bij grenzen. Hier gaat het Oceanen Coördinatie Mechanisme voor zorgen, een overkoepelend platform waar alle relevante landen en intergouvernementele organisaties op aangesloten zullen zijn.

Het Oceanen Coördinatie Mechanisme is voor ondertekening opengesteld tijdens de internationale conferentie op Aruba over de bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio. Nederland is het eerste land dat deze overeenkomst heeft ondertekend. De verwachting is dat meer dan 30 partijen het Memorandum zullen ondertekenen. Na 17 ondertekeningen treedt het mechanisme in werking.

De samenwerking tussen de landen, gebieden en organisaties gaat over de volgende terreinen:

  • Bescherming en duurzaam gebruik van leefgebieden in zee en aan de kust en het versterken van de veerkracht van de natuur tegen klimaatverandering en natuurrampen;
  • Duurzame zee- en kustvisserij;
  • Tegengaan van verontreiniging van het mariene milieu afkomstig van bronnen en activiteiten op het land en in de zee.

Het leefgebied rond Bonaire is onderdeel van de op één na rijkste Caribische ‘hotspot’ van mariene biodiversiteit. Rond Saba en Sint Eustatius is er sprake van veel unieke biodiversiteit waaronder op de Sababank. De belangrijkste bedreigingen voor deze habitat zijn vervuiling, overbevissing, verstoring, geluidshinder en klimaatverandering.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.