Samen met de Caribische landen werken aan natuurbeheer en voedselzekerheid

Oranjestad – Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft tijdens haar werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk een samenwerkingsovereenkomst over natuurbeheer en voedselzekerheid getekend met Aruba.

De vier landen van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) hebben aangegeven meer te willen samenwerken op deze gebieden. Het Memorandum van Overeenstemming gaat over vrijwillige samenwerking op het gebied van bescherming, beheer en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, versterking van de voedselzekerheid, kennisuitwisseling, onderzoek en monitoring, en internationale verdragen en organisaties. Aruba en Nederland zijn de eerste landen die de samenwerkingsovereenkomst tekenen.

De samenwerkingsovereenkomst draagt op die manier bij aan de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en aan het naleven van onze internationale verplichtingen.

Zo willen Nederland en de landen het Yarari natuurreservaat voor zeezoogdieren, haaien en roggen rond Caribisch Nederland indien mogelijk uitbreiden naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En gaan de vier landen invulling geven aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de COP15 Biodiversiteit in Montréal in december 2022. Verder willen Nederland en de Caribische landen het gezamenlijk beheer van de mariene biodiversiteit en visserij in het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken.

De ondertekening vond plaats tijdens de internationale conferentie op Aruba over bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio. Sint Maarten en Curaçao zullen zich waarschijnlijk later aansluiten bij deze samenwerkingsovereenkomst.

Minister Van der Wal brengt van 3 tot 8 oktober een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het bezoek staat in het teken van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en het versterken van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.