Kamerlid Kamminga wil uitleg Van Huffelen over afketsen Ennia-deal

Den Haag – Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) wil dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen de Kamer zo spoedig mogelijk informeert over de stand van zaken rond de ‘Ennia-lening’. Aanleiding daarvoor is het besluit van de regering van Curaçao het Nederlandse aanbod af te wijzen 600 miljoen euro te lenen voor het redden van 30.000 Ennia-pensioenen.

Eerder toonden de Kamminga en andere Kamerleden zich niet bovenmatig enthousiast over de oplossing waarop Van Huffelen aanstuurde. Nu die optie van tafel is, is de vraag of de bewindsvrouw de sterfhuisconstructie die het kabinet Pisas voorstaat, voldoende solide acht. Dat is van belang voor de hoogte van de rente die Curaçao in rekening gebracht gaat worden over de te herfinancieren coronalening. Van Huffelen heeft altijd gesteld alleen een gunstige rente te hanteren als er voor Ennia een solide oplossing is.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.