Plantage Fontein voor 3,4 miljoen eigendom Bonaire

Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire heeft 3,4 miljoen dollar betaald voor de aankoop van Plantage Fontein.

2,2 miljoen van de koopsom is bijgedragen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het resterende deel komt uit de eilandelijke begroting. De plantage was in het bezit van een investeringsmaatschappij. Die stelde als verkoopvoorwaarde dat het oorspronkelijke karakter behouden zou blijven. Dat was ook de voorwaarde voor het rijk om mee te betalen.

De bestemming zal zijn: deels maatschappelijk en voor het publiek toegankelijk (dagrecreatie en bezoek aan cultureel erfgoed) en deels natuur en landbouw. Op de uitvoering van het herstel van de plantage wordt toegezien door de stuurgroep Land en Water waarin het Rijk en het openbaar lichaam samenwerken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.