Curacao

Curaçao wijst Nederlands aanbod voor redden Ennia-pensioenen af

Willemstad – De regering van Curaçao heeft het Nederlandse aanbod 600 miljoen euro te lenen om het pensioen van 30.000 Ennia-klanten veilig te stellen afgeslagen, meldt het Antilliaans Dagblad. Het kabinet Pisas vreest dat de aflossings- en rentelast een te grote aanslag betekent op de landsbegroting en te weinig financiële ruimte overlaat voor urgente uitgaven.

De regering lijkt aan te sturen op een gefaseerde sterfhuisconstructie voor Ennia, waarbij de verzekerden door de overheid worden gecompenseerd voor de onvermijdelijke korting op hun uitkering. Hoe hoog de compensatie zal zijn, is nog onduidelijk. Voor het financieren van de compensatie zal de Centrale Bank een hoger dividend moeten gaan afdragen. Daarnaast houdt de regering hoop dat de voor het leegroven van Ennia veroordeelde zakenman Ansary bewogen kan worden de door de rechter vastgestelde schadevergoeding te betalen.

Tot dinsdag is er met Nederland onderhandeld over de voorwaarden van de aangeboden lening. Wat de gevolgen van het besluit van Curaçao zijn voor Sint Maarten en de gedupeerde polishouders daar is onduidelijk.    

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.