Aruba’s premier Wever-Croes: Van Huffelen informeert Kamer onjuist

Oranjestad – De Tweede Kamer is onjuist geïnformeerd door staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen, aldus minister-president Wever-Croes van Aruba in een persbericht.

De premier is in haar kuif gepikt door het antwoord op Kamervragen dat het huidige financieel toezicht op het Arubaanse begrotingsbeleid “niet deugdelijk” is. Van Huffelen wil het toezicht in een Rijkswet vastleggen. Regering en Staten van  Aruba ervaren dat als een aantasting van de autonomie. Wever-Croes stelt dat het in 2015 “door Nederland opgelegde” toezicht wel goed functioneert. Sterker nog, in haar ogen staat Den Haag in de weg dat het toezicht te verbeteren.

Reden waarom Nederland het toezicht per se in een rijkswet wil vastleggen is dat een verordening eenzijdig door de Staten kan worden aangepast. Tegen de afspraken in zijn in de huiige op 1 januari aflopende verordening geen begrotingsnormen opgenomen. Daarnaast heeft de regering de afgelopen jaren keer op keer aanbevelingen van het College financieel toezicht in de wind geslagen.

In haar persverklaring kan Wever-Croes het niet laten opnieuw naar Curaçao en Sint Maarten te sneren dat “Aruba het enige land in het Koninkrijk is dat een overschot heeft in de begrotingen van 2023 en 2024.”

Persbericht minister-president Wever-Croes

ARUBA TREKT ONJUISTE INFORMATIE ZIJDENS NEDERLAND RECHT

ARUBA HEEFT DEUGDELIJK FINANCIEEL TOEZICHT

Dat geeft de Premier van Aruba als reactie op een brief van demissionair Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die onjuiste informatie aan de Tweede Kamer heeft verschaft.

Naast het feit dat het financieel toezicht deugdelijk is, geeft de Premier te kennen dat Aruba het enige land in het Koninkrijk is dat een begrotingsoverschot heeft in de begrotingen van 2023 en 2024. Daarnaast laten de meerjarige ramingen zien dat deze trend zich structureel zal voortzetten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en de financiele rating agencies Fitch en Standard & Poor’s zijn positief over het indrukwekkende economisch herstel van Aruba. Ook het College Aruba financieel toezicht (CAft) bevestigt dit. Het CAft is het toezichtsorgaan dat namens de Rijksministerraad belast is met het financieel toezicht in Aruba.

Deugdelijk financieel toezicht

Het financieel toezicht is in 2015 ingevoerd. Het toezicht werd door Nederland opgelegd omdat in die periode de staatsschuld van Aruba werd verdubbeld. Sinds 2017 is er een nieuw kabinet en onder leiding van Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zijn de moeilijke en nodige stappen gezet richting verduurzaming van de openbare financiën. De ratio staatsschuld / BBP daalt gestaag sindsdien. Gedurende de pandemie is de ratio staatsschuld / BBP gestegen, maar is inmiddels terug op het niveau van voor de pandemie.

Het financieel toezicht is wettelijk verankerd in een lokale wet, en verstevigd middels een protocol tussen de Nederlandse en de Arubaanse regering waarin is bepaald dat Aruba de wet niet kan aanpassen zonder vooroverleg met de regering van Nederland en zonder instemming van de Rijksministerraad.

Op dit moment heeft Aruba een voorstel aan Nederland gedaan om de wet te mogen aanpassen en de begrotingsnormen verder te verankeren. Zolang Nederland niet op het verzoek van Aruba ingaat, kan de wet niet worden aangepast.

“Aruba heeft dus wel degelijk deugdelijk financieel toezicht en het is belangrijk dat iedereen die voor of over Aruba beslissingen moet nemen, goed geïnformeerd is. Aruba overweegt nu om het financieel toezicht verder te versterken. Een voorstel is vorige maand ingediend bij de Nederlandse regering om, net als Nederland, ook de Raad van State van het Koninkrijk als “independent fiscal institution” (IFI) aan te wijzen. Het voorstel weerspiegelt het streven van Aruba om in de toekomst te  werken aan de instelling van een onafhankelijke begrotingsautoriteit in combinatie met een eigen begrotingskamer, zoals al sinds 2015 tussen Nederland en Aruba is overeengekomen.

Wij zullen blijven werken aan de versterking van het financieel aparaat in Aruba en aan de verduurzaming van de openbare financiën. Van belang is dat Aruba haar eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. Het is namelijk in de eerste plaats aan de mensen die hier leven, wonen en werken om Aruba richting een duurzame toekomst te helpen”, aldus de Premier.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.