Minister Van der Wal naar Bonaire en Aruba

Den Haag – Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, brengt van 3 tot en met 8 oktober a.s. een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. De reis staat in het teken van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030, de internationale conferentie op Aruba over bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio en het versterken van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.

De bewindsvrouw bezoekt tijdens haar reis Bonaire en Aruba. Zij gaat in gesprek met betrokkenen over de voortgang en uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan. Op Aruba neemt zij deel aan het ministeriele gedeelte van de bijeenkomst van de Cartagena Conventie voor de bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio.

Het werkbezoek start op Bonaire, waar de minister vandaag een bezoek brengt aan het mangrovegebied, herbebossingslocaties en plantage Fontein dat met financiële steun van het ministerie door het eilandbestuur is aangekocht.

Op Aruba ondertekent de minister samen met de ministers van Sint Maarten,  Curaçao en Aruba een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van landbouw, natuur, veterinaire en internationale zaken te ondertekenen. De drie landen gaan kennis delen en samenwerken bij o.a. onderzoek, internationale bijeenkomsten en het maken van een National Biodiversity Strategic Action Plan voor uitvoering van de internationale afspraken die tijdens de COP15 Biodiversiteit in Montréal in december 2022 zijn gemaakt.

Verder neemt minister Van der Wal op Aruba deel aan de High Level Session van de COP-17 van de Cartagena Conventie. Deze conventie richt zich op het beschermen van de mariene biodiversiteit in de Caribische regio door bijvoorbeeld het aanwijzen van beschermde gebieden en plant- en diersoorten. De minister zal ook het  Memorandum of Understanding (MoU) steunen voor de instelling van een coördinatiemechanisme ter bevordering van integraal oceaanbeheer in de Caribische regio.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.